Artykuły działu

Korekcja wad postawy u dzieci. Niwelujemy „plecy okrągłe”

Obszerne omówienie problemu postawy znanego jako „plecy okrągłe” wraz z zestawem 12 ćwiczeń, które spełnią zarówno rolę korekcyjną, jak i ogólnorozwojową. Wskazówki względem określania odpowiedniego zakresu ruchu, właściwego dozowania intensywności ćwiczeń i wielu innych aspektów.

Wody smakowe. Dobra czy zła alternatywa dla wody mineralnej?

Autor artykułu obnaża rynek wód smakowych. Z tego tekstu dowiesz się, czym owocowe wody różnią się od mineralnych, a także poznasz ich skład oraz skutki uboczne regularnego spożywania.

Bezpieczeństwo nad wodą

Scenariusz 45-minutowych zajęć stworzony z myślą o czwartoklasistach. Podczas lekcji uczniowie przez gry i zabawy grupowe poznają reguły bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz związane z nimi znaki i symbole.

Idealny talerz – odkrywamy tajemnice zdrowego odżywiania

Scenariusz dedykowany II etapowi edukacyjnemu. Podczas 45 minut zajęć uczniowie zapoznają się piramidą żywienia i podstawowymi zasadami zdrowego trybu życia. W formie zabawy i pracy w grupach uczą się stosowania reguł żywieniowych w praktyce.

Substancje niebezpieczne dla organizmu człowieka. Wiemy co nam szkodzi?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla III etapu edukacyjnego. Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z rodzajami substancji szkodliwych, oznaczeniami występującymi na produktach chemicznych, skutkami ich niewłaściwego użytkowania oraz przygotowanie uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia substancjami chemicznymi.

Współpraca z innymi w pracy i w zabawie

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidziany dla I etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest kształtowanie pojęcia współpracy, empatii oraz szacunku do pracy innych na przykładzie gier i zabaw związanych z edukacją zdrowotną.

Przeczytaj, zanim zjesz. Co zawiera Twój ulubiony batonik?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla I i II etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest budowanie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności i troski o własne zdrowie oraz wdrażanie do świadomych wyborów zdrowej żywności.

Czy Internet jest dla dzieci? O bezpieczeństwie w sieci

Żyjemy w czasach, kiedy Internet jest powszechnym narzędziem używanym nie tylko w pracy, lecz także w życiu prywatnym. Obecne pokolenie dzieci w wieku szkolnym urodziło się już w czasach, kiedy różnego rodzaju narzędzia i dostęp do nowych technologii był powszechny. Trudno zatem wychować dzieci tak, aby nie korzystały z tych dobrodziejstw współczesności. Zadaniem rodziców i pedagogów jest takie przekazanie informacji dotyczących wykorzystania nowych technologii, aby dzieci potrafiły jak najlepiej z nich korzystać, czerpiąc maksimum korzyści, a jednocześnie potrafiły rozpoznać zagrożenia i ich unikać.

Lato w sercu. Co to znaczy być szczęśliwym?

Na lekcjach wychowawczych na ogół przekazuje się dzieciom ważne i poważne tematy, mówi się o zagrożeniach płynących z różnych stron, o problemach współczesnej młodzieży. Tematy bardziej pozytywne zajmują często drugorzędne miejsce. A przecież emocje pozytywne, jak radość, szczęście i miłość, są równie ważne, jak np. złość prowadząca do agresji. Zatem mimo że poczucie szczęścia jest raczej subiektywne, dzięki poniższej lekcji pokażemy dzieciom, w jaki sposób można czerpać z życia maksimum radości. Wówczas nawet najmniejsze rzeczy mogą dawać szczęście.

Styl życia dzieci – stylem życia rodziców. Czy wszystkie zachowania warto naśladować?

Podczas lekcji uczniowie siedzą w kręgu na środku sali. W czasie podziału na grupy zajmują odpowiednie miejsce przy stolikach. W części końcowej wracają do wspólnego kręgu.