Artykuły działu

Bezpieczeństwo nad wodą

Scenariusz 45-minutowych zajęć stworzony z myślą o czwartoklasistach. Podczas lekcji uczniowie przez gry i zabawy grupowe poznają reguły bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz związane z nimi znaki i symbole.

Idealny talerz – odkrywamy tajemnice zdrowego odżywiania

Scenariusz dedykowany II etapowi edukacyjnemu. Podczas 45 minut zajęć uczniowie zapoznają się piramidą żywienia i podstawowymi zasadami zdrowego trybu życia. W formie zabawy i pracy w grupach uczą się stosowania reguł żywieniowych w praktyce.

Substancje niebezpieczne dla organizmu człowieka. Wiemy co nam szkodzi?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla III etapu edukacyjnego. Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z rodzajami substancji szkodliwych, oznaczeniami występującymi na produktach chemicznych, skutkami ich niewłaściwego użytkowania oraz przygotowanie uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia substancjami chemicznymi.

Współpraca z innymi w pracy i w zabawie

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidziany dla I etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest kształtowanie pojęcia współpracy, empatii oraz szacunku do pracy innych na przykładzie gier i zabaw związanych z edukacją zdrowotną.

Przeczytaj, zanim zjesz. Co zawiera Twój ulubiony batonik?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla I i II etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest budowanie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności i troski o własne zdrowie oraz wdrażanie do świadomych wyborów zdrowej żywności.

Czy Internet jest dla dzieci? O bezpieczeństwie w sieci

Żyjemy w czasach, kiedy Internet jest powszechnym narzędziem używanym nie tylko w pracy, lecz także w życiu prywatnym. Obecne pokolenie dzieci w wieku szkolnym urodziło się już w czasach, kiedy różnego rodzaju narzędzia i dostęp do nowych technologii był powszechny. Trudno zatem wychować dzieci tak, aby nie korzystały z tych dobrodziejstw współczesności. Zadaniem rodziców i pedagogów jest takie przekazanie informacji dotyczących wykorzystania nowych technologii, aby dzieci potrafiły jak najlepiej z nich korzystać, czerpiąc maksimum korzyści, a jednocześnie potrafiły rozpoznać zagrożenia i ich unikać.

Lato w sercu. Co to znaczy być szczęśliwym?

Na lekcjach wychowawczych na ogół przekazuje się dzieciom ważne i poważne tematy, mówi się o zagrożeniach płynących z różnych stron, o problemach współczesnej młodzieży. Tematy bardziej pozytywne zajmują często drugorzędne miejsce. A przecież emocje pozytywne, jak radość, szczęście i miłość, są równie ważne, jak np. złość prowadząca do agresji. Zatem mimo że poczucie szczęścia jest raczej subiektywne, dzięki poniższej lekcji pokażemy dzieciom, w jaki sposób można czerpać z życia maksimum radości. Wówczas nawet najmniejsze rzeczy mogą dawać szczęście.

Styl życia dzieci – stylem życia rodziców. Czy wszystkie zachowania warto naśladować?

Podczas lekcji uczniowie siedzą w kręgu na środku sali. W czasie podziału na grupy zajmują odpowiednie miejsce przy stolikach. W części końcowej wracają do wspólnego kręgu.

Zróbmy sobie selfie. Czy smartfon albo tablet może uzależnić?

Gdy obserwujemy dzisiejszą młodzież, nasuwa się nam kilka pytań: Czy musimy tak często korzystać z telefonów, smartfonów, komputerów i innych tego typu sprzętów, aby żyć w społeczeństwie? Czy dzisiejsza młodzież potrafi jeszcze funkcjonować bez tych urządzeń? Czy kreowanie swojego wizerunku, rozmowy, gry i inne czynności wzięły górę nad normalnym życiem – rodzinnym, z przyjaciółmi? W dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi, że każdy ma smartfona – przedłużenie ręki, okno na świat, na przyjaciół... Współcześnie telefonów komórkowych używa się nie tylko do komunikacji. Stanowią one niejako małe prywatne centrum dowodzenia – wykorzystywane są do rozrywki, organizacji czasu, zakupów online... Niniejszy scenariusz ma za zadanie zaprezentowanie uczniom skali tego zjawiska na ich własnym przykładzie, próbę uświadomienia młodzieży bardzo krótkiej drogi do uzależnienia.

Baw się bezpiecznie!

I Etap edukacji - karta pracy