Wychowanie Fizyczne  
z Edukacją Zdrowotną

Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną to dwumiesięcznik skierowany do placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli wychowania fizycznego, promotorów zdrowia oraz instytucji i placówek ochrony zdrowia. Jest to odpowiedź na niezwykle ważny obecnie problem niechęci uczniów do uczestnictwa w lekcjach WF i jednoczesnej potrzeby promowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

z magazynem „Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną zyskujesz:

  • Gotowe do wykorzystania scenariusze zajęć zgodne z obowiązującą podstawą programową,
  • Innowacyjne pomysły na zajęcia, które zaciekawią uczniów,
  • Propozycje ćwiczeń, gier, zabaw z wykorzystaniem pomocy łatwo dostępnych w szkole,
  • Poradniki organizacji imprez sportowych, obozów, wycieczek,
  • Niezbędną dokumentację nauczyciela, również w procesie awansu zawodowego,
  • Scenariusze lekcji wykorzystujące nowe, nietypowe dziedziny sportowe dostosowane do możliwości uczniów na różnych poziomach wiekowych,
  • Pomysły na atrakcyjne lekcje poświęcone tematowi edukacji zdrowotnej.

Zespół autorów

„Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną” tworzą eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, m.in. nauczyciele WF-u z całej Polski, edukatorzy zdrowotni, metodycy z ośrodków doskonalenia nauczania, pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, AWF w Poznaniu i w Krakowie, radcy prawni oraz dyplomowani trenerzy na co dzień pracujący w klubach sportowych. 

wuefista