Wychowanie Fizyczne  
i Opieka Trenerska

Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska to dwumiesięcznik skierowany do placówek oświatowo-wychowawczych, klubów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów sportu i studentów AWF, którego celem jest integracja środowiska sportowego skupionego na młodych zawodnikach i promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

z magazynem „Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska” zyskujesz:

  • gotowe plany treningowe i propozycje ćwiczeń z różnych dyscyplin sportowych,
  • propozycje ćwiczeń, gier i zabaw, które pozwolą uatrakcyjnić zajęcia,
  • innowacyjne pomysły na ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy łatwo dostępnych w szkole
  • dostęp do testów sprawnościowych,
  • opinie i rady ekspertów oraz trenerów z długoletnim doświadczeniem,
  • wskazówki, jak zmotywować podopiecznych, w jaki sposób usprawnić komunikację oraz czego unikać, a co wykorzystywać w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • poradniki organizacji imprez sportowych oraz finansowania działalności klubu sportowego,
  • niezbędną dokumentację nauczyciela i trenera – gotowe regulaminy i procedury bezpieczeństwa, wzory dokumentów niezbędnych w procesie awansu zawodowego,
  • scenariusze lekcji wykorzystujące nowe, nietypowe dziedziny sportowe dostosowane do możliwości uczniów na różnych poziomach wiekowych.

Zespół autorów

Czasopismo „Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska” tworzą dyplomowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem na co dzień pracujący w klubach sportowych, eksperci z zakresu psychologii sportu, lekarze medycyny sportowej, sportowcy, dietetycy, nauczyciele wychowania fizycznego z całej Polski, pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, a także metodycy z ośrodków doskonalenia nauczania oraz radcy prawni.

wuefista