Wychowanie Fizyczne

Wychowanie Fizyczne w Szkole, dwumiesięcznik skierowany do placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli wychowania fizycznego, promotorów zdrowia oraz instytucji i placówek ochrony zdrowia. Jest to odpowiedź na niezwykle ważny obecnie problem niechęci uczniów do uczestnictwa w lekcjach WF. Jeżeli poszukujesz gotowych scenariuszy zajęć i porad, regulaminów bezpieczeństwa, pomysłów które pozwolą Ci uatrakcyjnić lekcje. Chcesz, aby Twoje zajęcia zawsze cieszyły się powodzeniem wśród uczniów lub poznać opinie i rady praktyków, ekspertów, trenerów i nauczycieli z długoletnim doświadczeniem.

Co ZYsykujesz

 • Niepublikowane scenariusze zajęć zgodnych z aktualną podstawą programową
 • Regulaminy i procedury bezpieczeństwa obowiązujących na zajęciach WF
 • Propozycje gier, ćwiczeń, zabaw, które zaciekawią uczniów i wpłyną na zwiększenie frekwencji
 • Aktualne wytyczne MEN i KO w zakresie realizacji podstawy programowej i zasad oceniania, bezpieczeństwa na zajęciach
 • Przykładowe PRZ, sprawozdań z PRZ i innych dokumentów niezbędnych w procedurze awansu zawodowego przygotowanych specjalnie z myślą o wuefistach

Wychowanie Fizyczne w Szkole tworzą eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, metodycy z Ośrodka Doskonalenia Nauczania w Poznaniu, pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, AWF w Poznaniu i w Krakowie, radcy prawni oraz dyplomowani trenerzy na co dzień pracujący w klubach sportowych.

wuefista

Wychowanie Fizyczne  
i Opieka Trenerska

Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska to dwumiesięcznik skierowany do placówek oświatowo-wychowawczych, klubów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów sportu i studentów AWF, którego celem jest integracja środowiska sportowego skupionego na młodych zawodnikach i promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

z magazynem „Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska” zyskujesz:

 • gotowe plany treningowe i propozycje ćwiczeń z różnych dyscyplin sportowych,
 • propozycje ćwiczeń, gier i zabaw, które pozwolą uatrakcyjnić zajęcia,
 • innowacyjne pomysły na ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy łatwo dostępnych w szkole
 • dostęp do testów sprawnościowych,
 • opinie i rady ekspertów oraz trenerów z długoletnim doświadczeniem,
 • wskazówki, jak zmotywować podopiecznych, w jaki sposób usprawnić komunikację oraz czego unikać, a co wykorzystywać w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • poradniki organizacji imprez sportowych oraz finansowania działalności klubu sportowego,
 • niezbędną dokumentację nauczyciela i trenera – gotowe regulaminy i procedury bezpieczeństwa, wzory dokumentów niezbędnych w procesie awansu zawodowego,
 • scenariusze lekcji wykorzystujące nowe, nietypowe dziedziny sportowe dostosowane do możliwości uczniów na różnych poziomach wiekowych.

Zespół autorów

Czasopismo „Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska” tworzą dyplomowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem na co dzień pracujący w klubach sportowych, eksperci z zakresu psychologii sportu, lekarze medycyny sportowej, sportowcy, dietetycy, nauczyciele wychowania fizycznego z całej Polski, pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, a także metodycy z ośrodków doskonalenia nauczania oraz radcy prawni.

wuefista