Bezpieczeństwo nad wodą

Scenariusz 45-minutowych zajęć stworzony z myślą o czwartoklasistach. Podczas lekcji uczniowie przez gry i zabawy grupowe poznają reguły bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz związane z nimi znaki i symbole.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

  • postaw: kształtowanie postawy prozdrowotnej oraz nawyków bezpiecznego wypoczynku,  
  • wiedzy: budowanie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności i troski o własne życie, znajomość zasad wyjścia na plażę oraz znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych.

POMOCE DYDAKTYCZNE: 

  • kartka w kształcie torby, × hasła w formie papierowych napisów, 
  • koperta z hasłami do zadania, 
  • koperta z instrukcją,  
  • plażowa torba, 
  • znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne.

ORGANIZACJA:

Podczas lekcji uczniowie łączą się w kilkuosobowe zespoły, po czym zajmują miejsca przy stolikach

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 32  Strona 33
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Kolonijne Igrzyska Sportowe

Scenariusz 90-minutowych zajęć stworzony z myślą o wakacyjnym wypoczynku lub ostatnich zajęciach wychowania fizycznego w tym roku szkolnym. Konspekt pozwala zaaranżować Kolonijne Igrzyska Sportowe.

Czytaj więcej

Jak zorganizować kolonię?

Artykuł wyjaśnia wszystkie kwestie związane z organizacją wypoczynku. Z tego tekstu dowiesz się, na jakie wymogi należy zwrócić uwagę oraz jakich formalności dopełnić.

Czytaj więcej