Substancje niebezpieczne dla organizmu człowieka. Wiemy co nam szkodzi?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla III etapu edukacyjnego. Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z rodzajami substancji szkodliwych, oznaczeniami występującymi na produktach chemicznych, skutkami ich niewłaściwego użytkowania oraz przygotowanie uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia substancjami chemicznymi.

CELE:

  •  omówienie substancji szkodliwych dla organizmu człowieka,
  •  kształtowanie świadomości uczniów w tej sferze,
  •  przedstawienie zasad postępowania w przypadku kontaktu z substancjami szkodliwymi,

POMOCE DYDAKTYCZNE:

  •  kartki A3 dla każdej drużyny,
  •  kredki, pisaki, długopisy (dla każdej grupy uczniów),
  •  laptop i prezentacja multimedialna.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 29
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Współpraca z innymi w pracy i w zabawie

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidziany dla I etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest kształtowanie pojęcia współpracy, empatii oraz szacunku do pracy innych na przykładzie gier i zabaw związanych z edukacją zdrowotną.

Czytaj więcej

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Po co i jak go przeprowadzać?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej kandydatów do szkół sportowych należy oceniać za pomocą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Składa się on z ośmiu prób ruchowych, które szczegółowo opisujemy artykule. Do testu dołączamy również... Czytaj więcej