Czy Internet jest dla dzieci? O bezpieczeństwie w sieci

Żyjemy w czasach, kiedy Internet jest powszechnym narzędziem używanym nie tylko w pracy, lecz także w życiu prywatnym. Obecne pokolenie dzieci w wieku szkolnym urodziło się już w czasach, kiedy różnego rodzaju narzędzia i dostęp do nowych technologii był powszechny. Trudno zatem wychować dzieci tak, aby nie korzystały z tych dobrodziejstw współczesności. Zadaniem rodziców i pedagogów jest takie przekazanie informacji dotyczących wykorzystania nowych technologii, aby dzieci potrafiły jak najlepiej z nich korzystać, czerpiąc maksimum korzyści, a jednocześnie potrafiły rozpoznać zagrożenia i ich unikać.

Współczesna szkoła w coraz szerszym zakresie wykorzystuje technologie informatyczne w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Szkoła jest też odpowiednim miejscem do prezentowania treści związanych z potencjalnymi zagrożeniami, które mogą się wiązać z użytkowaniem Internetu przez dzieci.

CELE

Uczeń:

  • wie, co to jest sieć internetowa,
  • wie, jakie korzyści może wynieść z użytkowania Internetu,
  • potrafi wymienić zagrożenia, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu,
  • wie, jak powinien zachować się, kiedy czuje niepewność podczas korzystania z Internetu,
  • rozumie zasadę ograniczonego zaufania,
  • zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z Internetu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 7  Strona 8  Strona 9
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lato w sercu. Co to znaczy być szczęśliwym?

Na lekcjach wychowawczych na ogół przekazuje się dzieciom ważne i poważne tematy, mówi się o zagrożeniach płynących z różnych stron, o problemach współczesnej młodzieży. Tematy bardziej pozytywne zajmują często drugorzędne miejsce. A przecież emocje pozytywne, jak radość,... Czytaj więcej

Styl życia dzieci – stylem życia rodziców. Czy wszystkie zachowania warto naśladować?

Podczas lekcji uczniowie siedzą w kręgu na środku sali. W czasie podziału na grupy zajmują odpowiednie miejsce przy stolikach. W części końcowej wracają do wspólnego kręgu.

Czytaj więcej