W najnowszym numerze:

 • przedstawiamy zmiany w Karcie nauczyciela istotne dla nauczyciela WF,
 • omawiamy szczegółowo dokumentację pracy nauczyciela WF – zarówno obowiązkową, jak i fakultatywną w świetle obranych przez MEN zadań na rok szkolny 2019/2020,
 • wyjaśniamy, dlaczego warto chwalić uczniów na lekcjach WF,
 • podpowiadamy, w jaki sposób zorganizować szkolną wycieczkę rowerową i jakie 9 warunków spełnić, by była bezpieczna i niezapomniana,
 • przedstawiamy pomysły na pierwsze lekcje WF w nowej klasie, które pozwolą dzieciom się zintegrować, a nauczycielom poznać swoich uczniów,
 • wskazujemy, w jaki sposób rozpocząć współpracę z rodzicami jako wychowawca i jak przygotować się do pierwszego zebrania, a także jak ustalić zasady komunikacji z rodzicami,
 • dzielimy się pomysłami na ciekawe zakończenia lekcji w postaci zabaw uspokajających, rozluźniających oraz korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zamieszczamy scenariusze nietypowych lekcji wychowania fizycznego, przygotowanymi z myślą o uczniach w różnym wieku: zajęcia z elementami tańca dla młodzieży, lekcja na świeżym powietrzu doskonaląca pracę nóg w koszykówce, zajęcia z kapslami w roli głównej, lekcja z nauką układu fitness dla ósmoklasistek,
 • podpowiadamy, w jaki sposób radzić sobie z zachowaniami agresywnymi na lekcjach WF – proponujemy zabawy rozładowujące napięcie i oparte na współpracy,
 • zamieszczamy wzór planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • zachęcamy do sięgnięcia na lekcjach po mniej typowe formy działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień.

WF Z POMYSŁEM

Tanecznym krokiem w nowy rok szkolny - ćwiczenia rozwijające wytrzumałość

Czym w zasadzie jest wytrzymałość? To zdolność organizmu do długotrwałego wysiłku. To, jak długo jesteśmy w stanie go podejmować, zależy od tego, w jakim stopniu ciało jest przygotowane do ćwiczeń, a zatem od jego ogólnej kondycji, elastyczności, sprężystości czy wydolności oddechowej.

Doskonalenie pracy nóg w koszykówce Zabawy na swiezym powietrzu

Koszykówka to sport, który możemy uprawiać w hali oraz na świeżym powietrzu (streetball). Poprzez odpowiednio prowadzone zajęcia rozwijamy u dzieci miłość do tej dyscypliny oraz odpowiednio wzmacniamy własne ciało, co jest dobrą inwestycją w nasze zdrowie na przyszłe lata.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Proste pomoce to podstawa! Zestaw ćwiczeń z kapslami

Podstawą jest prostota. Do przeprowadzenia wciągających zabaw nie są konieczne jakieś specjalne przybory. Nawet jeśli zaplecze sprzętowe w waszej szkole jest ubogie albo pamięta wasze dzieciństwo, nie należy załamywać rąk.

Stawiamy na fitness!

Lekcja wychowania fizycznego przy muzyce jest szczególnie atrakcyjna dla dziewcząt. Zajęcia przy muzyce kształtują poczucie rytmu, koordynację wzrokowo- -ruchową i zwinność. Poza tym trzeba myśleć i zapamiętać sekwencję kroków. Zajęcia taneczne wyzwalają mnóstwo endorfin. Pojawia się uśmiech i radość. Z pewnością jest to bardzo wesoła lekcja, którą warto od czasu do czasu przeprowadzić.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

Rozładowujemy agresje!

Pewna doza agresji w sporcie jest rzeczą naturalną. Na lekcjach wychowania fizycznego dzieci uczą się zarówno współpracy, jak i współzawodnictwa. Wiele zabaw i gier realizowanych jest w grupach, co rodzi starcia między uczniami, zwłaszcza podczas gier zespołowych, i stwarza warunki do występowania wśród nich agresywnych zachowań. Jak poradzić sobie z sytuacją, kiedy zamiast pozytywnej agresji sportowej na sali pojawiają się brutalne zachowania?

WARSZTAT TRENERA I WUEFISTY

Jak zorganizować wycieczkę rowerową?

Organizacja szkolnej wycieczki rowerowej nie jest trudna, trzeba jednak pamiętać o obowiązujących przepisach i zasadach, a przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo uczestników. Już na etapie planowania eskapady pojawia się wiele pytań: Jakie są ograniczenia w liczbie osób? Czy potrzebne są kaski? Co w przypadku, gdy uczestnicy są w większości niepełnoletni? Co z wyborem trasy?

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

9 warunków bezpiecznej wycieczki rowerowej

1. Najlepiej korzystać z: dróg wyznaczonych dla rowerów, pasów ruchu wyodrębnionych na jezdni, ścieżek nadających się do jazdy lub drogi dla rowerów i pieszych – pamiętaj, że tam pierwszeństwo ma pieszy.

Pierwsze lekcje w nowej klasie

Każdy z nas kiedyś przez to przechodził – nowa klasa. W takich sytuacjach większość nauczycieli gorączkowo rozmyśla o tym, co robić podczas pierwszych lekcji. Nie znamy jeszcze uczniów, nic albo niewiele wiemy o ich kondycji, problemach i upodobaniach, więc czasami ciężko przygotować na sam początek konkretne gry czy ćwiczenia. Warto mieć świadomość, że nowa klasa często jest nowa nie tylko dla nauczyciela, ale i dla siebie samej – uczniowie nie zdążyli się jeszcze poznać, ukradkiem spoglądają na siebie, towarzyszy im lęk przed oceną innych, niektórzy starają się wywalczyć sobie wyższą pozycję w grupie. Co robić?

Dlaczego warto chwalić uczniów na lekcjach WF

Na wstępie chciałbym, żebyś przypomniał sobie, kiedy ostatni raz pochwaliłeś ucznia w swojej ulubionej klasie. A teraz spróbuj zrobić to samo w przypadku pozostałych klas. Prawda, że zdecydowanie rzadziej? Prawdopodobnie nawet nie pamiętasz, kiedy powiedziałeś coś miłego do ucznia, który notorycznie nie przygotowuje się do twoich zajęć albo cechuje go niska sprawność fizyczna. W tym artykule będę się starał cię przekonać, że to duży błąd.

Trzymaj sztamę z rodzicami! Jak zbudować sojusz z rodzicami naszych uczniów

1. Keep calm and smile

Przede wszystkim – głęboki wdech, wyprostuj plecy, a na twarzy – uśmiech! Robisz świetną robotę i starasz się, jak możesz, aby dzieci robiły postępy. Zadbaj o to, żeby rodzice odbierali cię pozytywnie. W ich obecności niezobowiązująco rozmawiaj z dziećmi, chwal je zawsze, ile wlezie, i wplataj do rozmowy anegdotki z lekcji. Jeśli rodzice nabiorą do ciebie pozytywnego stosunku, jest duża szansa, że i dzieci będą cię dobrze postrzegać.

Pomysły na ciekawe zakończenie lekcji

Lekcja wychowania fizycznego to podstawowa jednostka organizacyjna, podczas której realizowany jest program nauczania. Jej schemat określa tok lekcyjny składający się z 3 części. Stanowi on strukturę pomocniczą w planowaniu ćwiczeń i dostosowywaniu ich do tematu oraz celu (głównego i szczegółowych) lekcji. Istotne jest, by ich rodzaj i kolejność stosowania pozwalały na prawidłowe natężenie wysiłku – z kumulacją w części II, czyli głównej.

AWANS ZAWODOWY

Jestem wychowawcą i co dalej?

JAK NAWIAZAC DOBRY KONTAKT Z DZIECMI?

Można uczyć się swojej klasy od zera, powoli, w codziennej pracy. Warto jednak podjąć wysiłki, by poznać ją trochę wcześniej i wiedzieć o niej jak najwięcej. Nieoceniona jest w tej sytuacji rozmowa z poprzednim wychowawcą lub nauczycielami, którzy uczyli dzieci z twojej klasy wcześniej. Można dowiedzieć się, gdzie dzieci były na wycieczkach, co już wiedzą, czym się interesują, i na tej bazie budować z nimi relację.

Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania określa rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Określa ono także rodzaje dokumentacji uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki oraz stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów.

Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 wrzesnia 2019 r. Zmiany istotne dla nauczyciela WF

11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę nauczyciela. Co się zmieni? Między innymi skróceniu do 9 miesięcy ulegnie staż na stopień nauczyciela kontraktowego, krótsza będzie też wymagana przerwa między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego Staż na stopień nauczyciela mianowanego

Przepisy nie narzucają formy planu rozwoju zawodowego – może mieć on formę opisową lub tabelaryczną.

PSYCHOLOG RADZI

Wychowanie fizyczne młodzieży. Jak się do tego zabrać?

Wiek 12–16 lat to okres wielkich przemian zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Uczniów w tym wieku często charakteryzuje młodzieńczy bunt. Fakt, że podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie jest „przykuty” do ławki, sprawia, że ujawnia całą swoją osobowość, stosunek do przedmiotu i nauczyciela, a także pozycję w grupie rówieśniczej.

POMYSŁ NA ZDROWIE

Profilaktyka uzależnień na lekcji WF. Formy działań edukacyjnych

Najmniej skuteczne są incydentalne działania profilaktyczne prowadzone przez osoby niezwiązane ze szkołą, a najbardziej efektywne – działania zintegrowane z programem nauczania, prowadzone przez osoby pracujące w szkole lub ściśle z nią współpracujące. Nauczyciele wychowania fizycznego mają możliwość modelowania postaw i zachowań prozdrowotnych u uczniów –
zarówno tych odnoszących się do zdrowia fizycznego, jak i rozwijających takie cechy, jak wytrzymałość, pokonywanie słabości czy stawianie sobie coraz trudniejszych wyzwań.