asdasda

To najbardziej praktyczna część magazynu. Wysokiej rangi specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wskazują, jak najlepiej zaplanować i zrealizować trening z młodymi zawodnikami. Warsztat trenera i wuefisty to nie tylko rady doświadczonych praktyków, ale przede wszystkim gotowe do wykorzystania, wzbogacone zdjęciami plany treningowe, wskazówki metodyczne, wzory programów nauczania, prezentacje pomocy dydaktycznych i przykładowe systemy oceniania.

asdasda_2

We współpracy z najlepszymi psychologami sportowymi podpowiadamy trenerom i nauczycielom wychowania fizycznego, jak efektywnie wykorzystywać „mięśnie umysłu”. Dostarczamy narzędzi niezbędnych do optymalizacji wyników i zbudowania pełnego, sportowego zaangażowania, ponieważ wiemy, że mózg jest jednym z najważniejszych organów pracujących na zwycięstwo zawodnika. Podpowiadamy również, w jaki sposób pracować z grupą i budować zgrany zespół.

asdasda

Nasi eksperci dzielą się nowinkami ze świata medycyny sportowej, a także rozprawiają z mitami dotyczącymi zakazu uprawiania sportu – podpowiadają, na co zwrócić uwagę przy trenowaniu dzieci z chorobami przewlekłymi, takimi jak astma czy cukrzyca. Radzą również, jak zminimalizować ryzyko kontuzji i co zrobić, gdy już do niej dojdzie.

Dietetyka

W tym dziale przedstawiamy innowacyjne scenariusze zajęć na każdy poziom nauczania, propozycje ćwiczeń, gier i zabaw, a także pomysły na działania, które uatrakcyjnią zajęcia.

asdasda

Przypominamy zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych i dostarczamy gotowych narzędzi w postaci regulaminów zgodnych z aktualnymi przepisami oraz procedur postępowania w razie wypadku podczas treningu lub lekcji.

Blok ten poświęciliśmy działalności klubów sportowych, jej finansowania oraz kwestiom prawnym związanym z funkcjonowaniem klubów i stowarzyszeń sportowych.

asdasda

W dziale tym prezentujemy przykładowe plany rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego i ścieżki awansu trenera sportowego. Zamieszczamy również wzory pism i komentarze do aktualnych przepisów.