asdasda

Kalendarz awansu zawodowego, przykładowe PRZ i sprawozdania z PRZ, wzory pism, komentarze do aktualnych przepisów, wskazówki jak przygotować się do egzaminu lub wystąpienia przed komisją

asdasda_2

Zasady bezpieczeństwa, regulaminy zgodne z aktualnymi przepisami, procedury postępowania w razie wypadku na Sali gimnastycznej

asdasda

Programy edukacyjne, granty, konkursy w tematyce zdrowia i sportu

Dietetyka

Artykuły rozwijające psychologiczne aspekty wychowania fizycznego

asdasda

Wskazówki metodyczne, wzory programów nauczania, przykładowe PSO (przedmiotowe systemy oceniania), prezentacje pomocy dydaktycznych i ich wykorzystania podczas zajęć

Innowacyjne scenariusze zajęć na każdy poziom nauczania, propozycje ćwiczeń, gier i zabaw, pomysły na działania, które uatrakcyjnią zajęcia.

asdasda

Kreatywne pomysły i scenariusze zajęć z edukacji zdrowotnej, które budzą emocje, angażują i zmuszają do refleksji i działania