Współpraca z innymi w pracy i w zabawie

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidziany dla I etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest kształtowanie pojęcia współpracy, empatii oraz szacunku do pracy innych na przykładzie gier i zabaw związanych z edukacją zdrowotną.

TEMAT:

Współpraca z innymi – w pracy i w zabawie.

CELE:

  •  kształtowanie postawy szacunku i empatii,
  •  wdrażanie do zgodnej współpracy,
  •  kształtowanie szacunku do pracy innych,
  •  kształtowanie pojęcia współpracy jako warunku uzyskania odpowiedniego efektu,
  •  kształcenie redagowania ustnych wypowiedzi na zadany temat,
  •  tworzenie akompaniamentu na instrumentach muzycznych – rozwijanie wrażliwości muzycznej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 30  Strona 31
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Substancje niebezpieczne dla organizmu człowieka. Wiemy co nam szkodzi?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla III etapu edukacyjnego. Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z rodzajami substancji szkodliwych, oznaczeniami występującymi na produktach chemicznych, skutkami ich niewłaściwego użytkowania oraz przygotowanie uczniów do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej... Czytaj więcej

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Po co i jak go przeprowadzać?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej kandydatów do szkół sportowych należy oceniać za pomocą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Składa się on z ośmiu prób ruchowych, które szczegółowo opisujemy artykule. Do testu dołączamy również... Czytaj więcej