Artykuły działu

Co należy mówić, a jakich zwrotów lepiej unikać podczas lekcji wychowania fizycznego

Publikacja z dziedziny psychologii sportu. Przedstawia konkretne przykłady efektywnych i nieefektywnych komunikatów nauczyciela. Artykuł został również wzbogacony o test pozwalający ocenić umiejętności komunikacyjne wuefisty

Czy stosowanie nagród rzeczywiście jest skuteczne w sporcie?

Nieodłącznym elementem oceny dokonywanej zarówno podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i treningu sportowego jest system nagradzania i karania. Jest jednym z czynników oddziaływania wychowawczego, stanowi informację zwrotną, nieocenioną w procesie nabywania nowych umiejętności. Znajomość mechanizmu działania oraz prawidłowe ich stosowanie jest niezwykle istotne, ponieważ oprócz bezpośredniego wpływu na zachowanie młodej osoby podczas zajęć, kształtuje jej cechy psychiczne na przyszłość.

6 Myślowych Kapeluszy

Kształcenie i wychowywanie do określonych zasad zdrowego stylu życia nie jest zadaniem łatwym. Nie może ograniczać się do uporczywego powtarzania, jak należy postępować, a jakich zachowań unikać. Edukowanie o zdrowiu powinno być zabawą wyzwalającą radość i pozytywne skojarzenia i nie tylko dlatego, że chodzi o atrakcyjność kształcenia: tym sposobem można uzyskać również wyższą skuteczność oddziaływania.

10 sposobów na namówienie dziecka do jedzenia warzyw

Jak postępować, by dziecko polubiło warzywa? Czy samo tłumaczenie, że są one zdrowe i mają dużo witamin wystarczy? Są dzieci, które nawet nie znają smaku niektórych warzyw lub ich jedzenie kojarzy im się tylko z ogromnym stresem i frustracją, bo stale są przekonywane lub zmuszane do jedzenia tych „zielonych okropności”. Z pewnością każdy rodzic czy nauczyciel nieraz spotkał się z tym problemem.

Humor w edukacji - o możliwościach wykorzystania

Dyskutując o edukacji zdrowotnej (i o edukacji w ogóle) często pomija się kwestię humoru. Powszechnie uważa się, że śmiech to zdrowie, lecz wydaje się, że to zjawisko nie jest pożądane w szkole. Czy można jednak wykorzystać zalety humoru na lekcjach? Jeśli tak, to w jaki sposób i jakie będą tego efekty?

P(obudź) się! Stresem

Co w stresie jest konstruktywne? Spróbujmy go poznać i wykorzystać do efektywnych działań. Okazuje się, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Ze stresu można wyciągnąć korzyści, wytrenować się w jego oswajaniu tak, by zamiast nam szkodzić – pomagał.

Zdolności sportowe - czym one są i jak je rozpoznać

Jak to się dzieje, że przy jednakowych warunkach zewnętrznych, takim samym przygotowaniu i podobnej motywacji niektóre osoby osiągają w swojej pracy czy nauce więcej niż inne? Niewątpliwie wynika to z różnic indywidualnych. Jak w takim razie rozpoznać predyspozycje danej osoby do najwyższych osiągnięć w jakiejś dziedzinie? I czy brak ponadprzeciętnych zadatków sportowych w dzieciństwie oznacza, że taka osoba nie zostanie w przyszłości sportowcem? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, warto przyjrzeć się samej definicji talentu czy zdolności.

Edukacja zdrowotna w nowych mediach – odwrotu już nie ma!...

Edukacja to relacja. To spotkanie nauczyciela z uczniem. Dotychczas do spotkań dochodziło tylko w środowisku szkolnym, ale dziś tendencja ta ulega zmianie. Współczesne technologie zrewolucjonizowały ten schemat. Obecnie nauczyciel nie tylko posługuje się głosem i mową swojego ciała w sytuacjach bezpośredniego spotkania. Dziś uczeń może spotkać się z uczniem w przestrzeni wirtualnej i komunikować się w sposób zupełnie odmienny za pomocą nowych mediów i technologii.

Slow life czy życie pod presją – o wypaleniu u dzieci

Wypalenie u dzieci? Co też ci psycholodzy i psychiatrzy wymyślają? Przecież współczesne dzieci mają wszystko na wyciągnięcie ręki! Robimy wszystko dla ich dobra i rozwoju od wczesnego dzieciństwa! Więc o co tu chodzi?!

O nauczaniu zachowań asertywnych

„Asertywność” od kilkunastu lat jest bardzo modnym słowem. Jedni je lubią, inni unikają. Zagadnienie to jednak nie omija współczesnych szkół. Zarzuty wobec systemów nauczania można by mnożyć. Szkoła szkole nierówna, niezależnie od tego, czy jest publiczna, czy prywatna. Pytanie, czy jest w niej miejsce na asertywność? I co to w ogóle oznacza? Czy warto nad nią pracować? Czy nie szkodzi posłuszeństwu w szkole? Jak odróżnić ją od agresywności?