Artykuły działu

Piłka niejedno ma imię. Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej – rzut z biegu po kozłowaniu

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego. Główne cele lekcji realizowane metodą syntetyczną.

Biegiem po zdrowie. Scenariusz lekcji poświęconej kształtowaniu wydolności fizycznej z wykorzystaniem biegów terenowych

Scenariusz dla IV etapu edukacyjnego. Zajęcia w parku z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych oraz płotka i pachołków.

Squash w sali gimnastycznej

Scenariusz dla IV etapu edukacyjnego z wykorzystaniem tabletu. Trening z piłkami do siatkówki. Rada autora: Ważne! Każdy nauczyciel WF-u może nauczyć podstawowych technik squasha w zwykłej hali sportowej. Wystarczy rakieta do tenisa ziemnego i piłeczka tenisowa lub sama piłka do siatkówki.

Tańce, hulańce, swawole…

II etap edukacyjny

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Umiejętności: Uczeń wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny, opierając się na własnej ekspresji ruchowej.

Kolorowo i wesoło. WF z chustą Klanzy

I etap edukacyjny

UCZEŃ:

  •  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Street workout Nauka ćwiczeń na drążku

III lub IV etap edukacyjny

Lekcje wychowania fizycznego zyskują na swej atrakcyjności poprzez zastosowanie nieswoistych przyborów, przyrządów lub zorganizowanie ich w nietypowym miejscu. Podczas ciepłych dni zajęcia przeprowadzone na zewnątrz na terenie przyszkolnym albo z wykorzystaniem dostępnej w danej miejscowości infrastruktury sprzyjają zdrowiu oraz aspektom społecznym, takim jak propagowanie zdrowego stylu życia. Planując zajęcia poza terenem szkolnym należy pamiętać o bezpieczeństwie oraz regulaminach danych miejsc, np. wolno stojących siłowni.

FUNINO – z czym to się je? Piłkarska gra rozwijająca kreatywność i inteligencję

W skrócie – Funino to metoda, którą opracował trener piłkarski Horst Wein w połowie lat 80. ubiegłego wieku, służąca stymulowaniu talentu piłkarskiego wśród najmłodszych adeptów piłki nożnej. To metoda, która pozwala dzieciom podejmować samodzielnie decyzje, kształtując ich inteligencję w grze

Crossfit – ciekawa i przydatna nowinka

Niezwykłą popularnością na całym świecie – w tym również w Polsce – cieszy się trening crossfit. Program treningu kondycyjnego i siłowego zdobywa coraz większe uznanie wśród ludzi aktywnych lub chcących taką aktywność podjąć. Crossfit jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnego podejścia do ćwiczeń siłowych.

Gry zadaniowe w piłce nożnej

Jako nauczyciele dobrze wiemy, że nasi uczniowie najbardziej uwielbiają te momenty, kiedy grają. Przecież to właśnie lekcje z grami zespołowymi cieszą się największą popularnością wśród uczniów. W swojej pracy często wprowadzam tzw. gry zadaniowe niosące w sobie zadanie, które uczniowie próbują wykonać (tym samym realizując moje założenia), a oprócz tego grają, a więc są w pełni zaangażowani. Poniżej zamieszczam opis kilku gier zadaniowych związanych z piłką nożną, które po nie- wielkich modyfikacjach można zastosować również w innych grach zespołowych.

Lekkoatletyka – nauka rzutów z wykorzystaniem przyborów nieswoistych

Podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z przyborami nieswoistymi nauczyciel może zachęcić uczniów do współtworzenia lekcji. Współorganizowanie nawet wycinka zajęć jest dla ucznia wyzwaniem i momentem do wykazania się przed grupą lub nauczycielem. Może się to okazać pomocne podczas pracy z uczniami nieśmiałymi i wycofanymi.