Artykuły działu

Być jak olimpijczycy. Poznajemy znaczenie flagi i znicza olimpijskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dla II etapu edukacyjnego. Celem zajęć jest promowanie postaw, zasad postępowania oraz symboli igrzysk olimpijskich i porządkowaniu wiadomości przy jednoczesnym doskonaleniu sprawności fizycznej.

Wykorzystanie piłek lekarskich w koszykówce

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla IV etapu edukacyjnego. Lekcja ma na celu doskonalenie podań przy jednoczesnym wzmocnieniu więzi grupowych poprzez grę zespołową, dodatkowo z wykorzystaniem TIK.

Wykorzystanie TGfU na lekcji WF-u

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla IV etapu edukacyjnego. Przedstawiona lekcja ma na celu kształtowanie umiejętności współdziałania uczniów za pomocą TGfU (Teaching Games for Understanding). Podczas lekcji ocenie podlega praca wszystkich zawodników, ich ustawienie się do podania, gra bez piłki oraz zaangażowanie we współdziałanie przy tworzeniu przepisów.

Siatkówka dla każdego. Nauka odbić oburącz sposobem górnym – technika „koszyczka”

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego z elementami gry „Kto celniej i szybciej” oraz masażem uspokajającym na zakończenie zajęć.

Piłka niejedno ma imię. Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej – rzut z biegu po kozłowaniu

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego. Główne cele lekcji realizowane metodą syntetyczną.

Biegiem po zdrowie. Scenariusz lekcji poświęconej kształtowaniu wydolności fizycznej z wykorzystaniem biegów terenowych

Scenariusz dla IV etapu edukacyjnego. Zajęcia w parku z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych oraz płotka i pachołków.

Squash w sali gimnastycznej

Scenariusz dla IV etapu edukacyjnego z wykorzystaniem tabletu. Trening z piłkami do siatkówki. Rada autora: Ważne! Każdy nauczyciel WF-u może nauczyć podstawowych technik squasha w zwykłej hali sportowej. Wystarczy rakieta do tenisa ziemnego i piłeczka tenisowa lub sama piłka do siatkówki.

Tańce, hulańce, swawole…

II etap edukacyjny

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Umiejętności: Uczeń wykonuje dowolny układ gimnastyczny lub taneczny, opierając się na własnej ekspresji ruchowej.

Kolorowo i wesoło. WF z chustą Klanzy

I etap edukacyjny

UCZEŃ:

  •  bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
  • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Street workout Nauka ćwiczeń na drążku

III lub IV etap edukacyjny

Lekcje wychowania fizycznego zyskują na swej atrakcyjności poprzez zastosowanie nieswoistych przyborów, przyrządów lub zorganizowanie ich w nietypowym miejscu. Podczas ciepłych dni zajęcia przeprowadzone na zewnątrz na terenie przyszkolnym albo z wykorzystaniem dostępnej w danej miejscowości infrastruktury sprzyjają zdrowiu oraz aspektom społecznym, takim jak propagowanie zdrowego stylu życia. Planując zajęcia poza terenem szkolnym należy pamiętać o bezpieczeństwie oraz regulaminach danych miejsc, np. wolno stojących siłowni.