Rywalizacja pod dyktando

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wymagania stojące przed uczniami warto jednak czasem skumulować, dzięki czemu w krótkim czasie i przy zastosowaniu nietypowych środków (pomocy dydaktycznych) widoczny będzie satysfakcjonujący wszystkich efekt. I tu należy pomyśleć o integracji międzyprzedmiotowej, która może przyczynić się do nawiązania lepszej współpracy między nauczycielami z różnych przedmiotów oraz uzyskania dwustronnych korzyści.

Wychowanie fizyczne ze względu na swoją różnorodność tematyczną oraz miejsce realizacji lekcji okazuje się przedmiotem interdyscyplinarnym. Elementy matematyki, przyrody, historii czy fizyki są często widoczne podczas działań nauczyciela i jego wychowanków. Wystarczy czasem tylko zaakcentować określone treści. Przedmioty praktyczne (plastyka, technika czy zajęcia artystyczne) również mogą być przydatne i wspomóc działania kreatywnego nauczyciela. Na takich zajęciach uczniowie przygotują wymagane do rywalizacji czy ćwiczeń pomoce dydaktyczne.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

BAWMY SIĘ!

Wychowanie fizyczne to nie tylko ćwiczenie technicznych elementów występujących w grach zespołowych lub sama gra w coś, gimnastyka czy lekkoatletyka, ale również... zabawa!

Czytaj więcej

Quest – edukacyjna gra terenowa

Quest to coraz bardziej popularna gra terenowa, a zarazem jedna z form aktywnego spędzenia czasu. Mogą w niej wziąć udział pojedyncze osoby lub grupy niezależnie od płci czy zainteresowań, wieku, jak również kondycji fizycznej. Gra ta pozwala poznać w ciekawy i niecodzienny sposób dany... Czytaj więcej