Artykuły działu

Jedno nagranie i wszystko jasne! Aplikacja Coach’s Eye w nauczaniu startu niskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dedykowanych II etapowi edukacyjnemu. Lekcja przewiduje wykorzystanie podczas nauki startu niskiego aplikacji Coach’s Eye – umożliwiającej rejestrowanie nagrań w trybie slow motion.

Doskonały atak! Ćwiczenia dynamicznych fragmentów gry w piłce nożnej

Scenariusz 45-minutowych zajęć przewidzianych dla III etapu edukacyjnego. Celem lekcji jest doskonalenie technik piłki nożnej poprzez stosowanie taktyki opartej na dynamicznych fragmentach gry. Metoda zakłada symulowanie przez nauczyciela sytuacji boiskowych i przydzielanie uczniowi przeciwnika.

Unihokej w doskonalszym wydaniu. Podnosimy umiejętności techniczne

Scenariusz 45-minutowych zajęć stworzony z myślą o II etapie edukacyjnym. Lekcja skupiona jest na podniesieniu umiejętności technicznych uczniów w unihokeju, opiera się na rozgrywaniu pojedynków w parach.

Wzmacniamy więzi. Gry i zabawy bieżne jako forma integracji

Scenariusz 45-minutowych zajęć – tym razem dla IV etapu edukacyjnego. Przedstawiamy w nim zastosowanie prostych przyborów, które nie wymagają od szkoły nakładów finansowych, a mogą znacząco wzmocnić więzi w grupie.

Jak tworzyć plany treningowe? Ćwiczenia siłowe w planie tygodniowym

Scenariusz 45-minutowych zajęć dedykowanych IV etapowi edukacyjnemu. Lekcja ma zainspirować uczniów do tworzenia własnych planów treningowych. Do scenariusza dołączone zostały specjalne karty, które ułatwią stworzenie prawidłowego planu treningowego.

Gry i zabawy – z Polski i ze świata

Uczniowie, niezależnie od wieku, uwielbiają gry i zabawy, również te „podwórkowe”, nieznane ze szkoły, pokazywane raczej przez rodziców, ciocie lub wujków, a nawet dziadków. Regionalne i narodowe, popularne i niszowe – każdą z nich warto pokazać i sprawić dzieciom i młodzieży wiele radości. Przedstawiamy w artykule kilka propozycji.

Być jak olimpijczycy. Poznajemy znaczenie flagi i znicza olimpijskiego

Scenariusz 90-minutowych zajęć dla II etapu edukacyjnego. Celem zajęć jest promowanie postaw, zasad postępowania oraz symboli igrzysk olimpijskich i porządkowaniu wiadomości przy jednoczesnym doskonaleniu sprawności fizycznej.

Wykorzystanie piłek lekarskich w koszykówce

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla IV etapu edukacyjnego. Lekcja ma na celu doskonalenie podań przy jednoczesnym wzmocnieniu więzi grupowych poprzez grę zespołową, dodatkowo z wykorzystaniem TIK.

Wykorzystanie TGfU na lekcji WF-u

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla IV etapu edukacyjnego. Przedstawiona lekcja ma na celu kształtowanie umiejętności współdziałania uczniów za pomocą TGfU (Teaching Games for Understanding). Podczas lekcji ocenie podlega praca wszystkich zawodników, ich ustawienie się do podania, gra bez piłki oraz zaangażowanie we współdziałanie przy tworzeniu przepisów.

Siatkówka dla każdego. Nauka odbić oburącz sposobem górnym – technika „koszyczka”

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego z elementami gry „Kto celniej i szybciej” oraz masażem uspokajającym na zakończenie zajęć.