Artykuły działu

Bezpieczna nastolatka. Lekcja WF z elementami samoobrony

Scenariusz 45-minutowej lekcji poświęconej nauce obrony zewnętrznej przed uderzeniem w głowę po uprzednim sygnale ostrzegawczym. Zajęcia zawierają elementy sztuki samoobrony i pozwalają na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u nastolatek.

Trening HIIT hitem na lekcjach WF

Scenariusz 45-minutowego treningu interwałowego o wysokiej intensywności, który nie wymaga specjalistycznego sprzętu i jest prosty w realizacji. Opracowano go z myślą o szybkiej poprawie podstawowych komponentów sprawności, wytrzymałości, siły i szybkości.

Unihokej jest OKEJ!

Scenariusz 45-minutowych zajęć, w czasie których uczniowie wykonywać będą w parach ćwiczenia doskonalące elementy techniczne gry w unihokeja, takie jak poruszanie się z piłką w różnych kierunkach oraz po slalomie, podania i przyjęcia piłki, a także strzały na bramkę.

Powtórkowe zabawy ruchowe

W artykule omówionych zostaje sześć propozycji zabaw ruchowych, które służyć będą jednocześnie powtórzeniu materiałów, które młodzi uczniowie przerabiali między innymi na lekcjach matematyki, języka obcego i przyrody.

Rozgrzewka w pigułce

Tekst poświęcony zaletom dobrze wykonanej rozgrzewki i przedstawiający pomysły na prowadzenie jej w sposób atrakcyjny oraz walczenie z rutyną, która często zniechęca uczniów do przykładania się do tej ważnej dla zdrowia części treningu.

Sprawdzian z koszykówki

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce koszykowej. W konspekcie gotowa propozycja sprawdzianu z przykładami zadań sprawdzających oraz pełną punktacją.

Aplikacja „30 Dni Wyzwania Fitness”, czyli nowa jakość na zajęciach wychowania fizycznego

Scenariusz 90-minutowych zajęć wykorzystujący aplikację mobilną – „30 Dni Wyzwania Fitness”. Konspekt został przygotowany dla II etapu edukacyjnego. Lekcja bazuje na kształtowaniu wybranych partii mięśniowych oraz ogólnej wytrzymałości organizmu poprzez ćwiczenia w formie obwodu stacyjnego

Kolorowa rywalizacja – zawody sportowe dla klas I–III

Scenariusz 90-minutowych zajęć dedykowanych I etapowi edukacyjnemu. Autorka proponuje zorganizowanie między klasowych zawodów na otwartej przestrzeni. Rywalizacja polega na realizowaniu zadań na każdej z trzydziestu przygotowanych stacji.

Gry i zabawy z elementami piłki nożnej

Scenariusz 45-minutowych zajęć poświęconych piłce nożnej. Lekcja ma na celu zapoznanie uczniów z prowadzeniem piłki prawą i lewa nogą oraz zmianą tempa i kierunku biegu.

Lekkoatletyka w nowej odsłonie

Scenariusz z propozycją zajęć z lekkoatletyki. Plan 45-minutowej lekcji został przygotowany na potrzeby uczniów klas V. Zajęcia dotyczą kształtowania więzi wewnątrzgrupowych z wykorzystaniem różnych dyscyplin lekkoatletycznych.