Artykuły działu

Ustalanie celów na zajęciach wychowania fizycznego

Obok wyobrażeniowej techniki, ustalanie celów (goal setting) jest kluczowym narzędziem treningu umysłowego. W sporcie sportowcy często dokładnie planują cele, tworząc mapę z etapami i strategiami. Potem monitorują postępy, dostosowując plany w zależności od wyników. Metoda SMART pomaga skutecznie ustalać cele, wymagając, by były konkretne, mierzalne, ambitne, realistyczne i miały określony termin realizacji. To podejście przydatne nie tylko w sporcie, lecz także w edukacji fizycznej.

Ćwiczenia z body ball. Materiał Video

Body ball, nazywany również piłką do ćwiczeń lub pilates ball, to duża, elastyczna piłka wykonana z tworzywa sztucznego, która jest używana głównie w celu poprawy siły, wytrzymałości, równowagi i elastyczności ciała podczas ćwiczeń fitnessowych. Jest to popularny sprzęt w treningach pilates, jodze, fizjoterapii oraz w ogólnym treningu siłowym. Body ball jest używany do różnych ćwiczeń, takich jak przysiady, podpory, wypychania i wiele innych, pomagając w rozwoju stabilności mięśniowej oraz poprawie postawy ciała. Istnieją różne rozmiary body ball, aby dostosować się do różnych poziomów umiejętności i wzrostu użytkowników.

Atrakcyjne zajęcia z TAE BO część 3. Materiał wideo

Dzięki prezentowanym ćwiczeniom nauczysz się podstawowych technik i będziesz w stanie metodycznie nauczyć ich swoich uczniów, nawet jeśli wcześniej nie miałeś/aś do czynienia z samoobroną. Zdobędziesz gotowe zestawy ćwiczeń do zastosowania podczas głównej części lekcji oraz na rozgrzewce i na zakończenie lekcji. 

Testy sprawnościowe w szkole

Ministerstwo Sportu i Turystyki, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, rozpoczyna w roku szkolnym program "Sportowe Talenty", który obejmuje przeprowadzenie testów sprawnościowych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Trening na siłowni plenerowej

Siłownie plenerowe zostały stworzone w celu zachęcenia okolicznych mieszkańców do uprawiania aktywności fizycznej, dlatego są dostępne dla wszystkich i można z nich korzystać bezpłatnie. Warto wykorzystać letnią aurę i zaplanować taką formę treningu na świeżym powietrzu. Aby ćwiczenia na siłowni plenerowej przyniosły zamierzony efekt, należy nauczyć się prawidłowo korzystać z dostępnego sprzętu oraz pamiętać o rozgrzewce przed treningiem i rozciąganiu na zakończenie.

Podstawowe ćwiczenia samoobrony część 2. Materiał video

Dzięki prezentowanym ćwiczeniom nauczysz się podstawowych technik i będziesz w stanie metodycznie nauczyć ich swoich uczniów, nawet jeśli wcześniej nie miałeś/aś do czynienia z samoobroną. Zdobędziesz gotowe zestawy ćwiczeń do zastosowania podczas głównej części lekcji oraz na rozgrzewce i na zakończenie lekcji.

Doskonalenie przyjęcia kierunkowego w grach zadaniowych

Piłka nożna to dyscyplina, w której – poza bazową wytrzymałością – o powodzeniu decyduje połączenie co najmniej trzech elementów: techniki, taktyki i szybkości. Jest to nierozerwalna trójca – nawet maestria w dwóch z tych zakresów przy brakach w trzecim skazuje zawodnika na to, że jego rozwój zostanie na pewnym etapie zatrzymany. Doskonałym przykładem możliwości harmonijnego bodźcowania wszystkich trzech jest wykorzystanie przyjęcia kierunkowego. 

Motywacja w sporcie

Na początku procesu motywacyjnego często pojawia się ciekawość wobec aktywności fizycznej czy diety. Nie ma szczególnych trudności ze znalezieniem chęci do pracy. To, co najczęściej nie działa to podjęcie ostatecznej decyzji oraz odnalezienie sobie siły w tej chwili, w której obecnie jesteśmy i która ostatecznie warunkuje efekt na kolejny dzień. Warto również zwrócić uwagę na temat silnej woli i wytrwałości, aby dietę i aktywność podtrzymać, czyli zbudować nawyk.

Atrakcyjne zajęcia z TAE BO część 2. Materiał wideo

Pokażemy jak przeprowadzić pomysłową rozgrzewkę w stylu TAE BO przed ćwiczeniami na piłkach Body Ball - w ten sposób twoja lekcja będzie atrakcyjna dla uczniów i uczennic również w przypadku łączonych klas.