Artykuły działu

Kalendarium awansu zawodowego nauczyciela na rok szkolny 2019/2020

Wprocedurze awansu zawodowego bardzo ważne jest zachowanie terminów przewidzianych w Karcie nauczyciela i rozporządzeniu o awansie zawodowym.

Jak dobrze przygotować się do rozpoczęcia stażu?

Nauczyciel, rozpoczynając pracę w szkole, bardzo szybko wdrażany jest przez społeczność szkolną do pełnienia wielu funkcji. W pierwszych miesiącach pracy w szkole konfrontowana jest jego wiedza zdobyta na studiach z praktycznymi działaniami szkolnymi. Nauczyciel tuż po zatrudnieniu zapoznaje się z przepisami prawa, regulaminami i procedurami szkolnymi oraz uczy się wypełniania wielu dokumentów.

Kiedy trzeba powiedzieć sobie STOP

Felieton Jakuba Myszkorowskiego, wieloletniego trenera i szkoleniowca, na temat trudnej sytuacji w środowisku trenerskim piłki nożnej, podsumowujący jego doświadczenia.

Tworzenie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Przykład autorskiego planu rozwoju zawodowego, który może stanowić inspirację dla nauczycieli starających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów

W artykule szczegółowo omówiono nową procedurę oceny pracy nauczyciela. Publikacja odnosi się do Rozporządzenia MEN dotyczącego oceny pracy, które weszło w życie 1 września tego roku. Nasz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy wyjaśnia, jak wyglądają poszczególne kroki w nowej ocenie pracy nauczyciela oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Procedura awansu krok po kroku: Nominacja na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ostatni artykuł z cyklu publikacji poświęconych procedurom awansu zawodowego nauczycieli. Przedstawia krok po kroku procedurę nominacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, która zacznie obowiązywać już od 1 września.

Procedura awansu krok po kroku: Nominacja na stopień nauczyciela mianowanego

W ubiegłym numerze pisaliśmy o nowych procedurach awansu w związku ze zmianami przepisów, które wchodzą w życie 1 września. Przyjrzeliśmy się wtedy ścieżce prawnej nominacji na stopień nauczyciela kontraktowego. Dziś kontynuujemy temat awansu zawodowego – i tym razem pragniemy przedstawić krok po kroku procedurę awansu dla tych, którzy chcą osiągnąć stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura awansu krok po kroku: nominacja na stopień nauczyciela kontraktowego

Procedury awansu zawodowego nauczycieli ulegają zmianie wraz z 1 września 2018 r. Wówczas w życie wchodzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która niesie za sobą zmiany w Karcie nauczyciela. Dziś przyjrzymy się ścieżce prawnej awansu na stopień nauczyciela kontraktowego w świetle nowych przepisów.

W Strefie PREMIUM ONLINE: Co w nowej Karcie nauczyciela - zestawienie zmian w prawie

Zestawienie zmian w 2017 i 2018 roku w układzie BYŁO - JEST.