Artykuły działu

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów

W artykule szczegółowo omówiono nową procedurę oceny pracy nauczyciela. Publikacja odnosi się do Rozporządzenia MEN dotyczącego oceny pracy, które weszło w życie 1 września tego roku. Nasz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy wyjaśnia, jak wyglądają poszczególne kroki w nowej ocenie pracy nauczyciela oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Procedura awansu krok po kroku: Nominacja na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ostatni artykuł z cyklu publikacji poświęconych procedurom awansu zawodowego nauczycieli. Przedstawia krok po kroku procedurę nominacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, która zacznie obowiązywać już od 1 września.

Procedura awansu krok po kroku: Nominacja na stopień nauczyciela mianowanego

W ubiegłym numerze pisaliśmy o nowych procedurach awansu w związku ze zmianami przepisów, które wchodzą w życie 1 września. Przyjrzeliśmy się wtedy ścieżce prawnej nominacji na stopień nauczyciela kontraktowego. Dziś kontynuujemy temat awansu zawodowego – i tym razem pragniemy przedstawić krok po kroku procedurę awansu dla tych, którzy chcą osiągnąć stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura awansu krok po kroku: nominacja na stopień nauczyciela kontraktowego

Procedury awansu zawodowego nauczycieli ulegają zmianie wraz z 1 września 2018 r. Wówczas w życie wchodzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która niesie za sobą zmiany w Karcie nauczyciela. Dziś przyjrzymy się ścieżce prawnej awansu na stopień nauczyciela kontraktowego w świetle nowych przepisów.

W Strefie PREMIUM ONLINE: Co w nowej Karcie nauczyciela - zestawienie zmian w prawie

Zestawienie zmian w 2017 i 2018 roku w układzie BYŁO - JEST.

Procedura tworzenia i wdrażania własnego programu nauczania

Wielu pedagogów ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego wybiera – jako sposób realizacji jednego z wymagań zawartych § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli – opracowanie i wdrożenie programu własnego.

Jak napisać program własny?

Wśród wymagań o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli znajduje się § 8.2. pkt. 4a, który wymaga od nauczyciela opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Procedury awansowe na nauczyciela dyplomowanego. Od mianowanego do dyplomowanego - od startu do mety

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.

Nauczyciel przed postępowaniem egzaminacyjnym, egzaminem, rozmową – praktyczne wskazówki

Na zakończenie stażu nauczyciela stażystę czeka rozmowa. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły

Jego praca podlega ciągłej kontroli dyrektora, rodziców, organu prowadzącego i nadzorującego. Funkcjonowanie nauczyciela w szkole nie jest, jak widać, łatwe. Aby było efektywne, koniecznym elementem jego rozwoju zawodowego jest jego osobisty rozwój, a przede wszystkim kształcenie umiejętności niezbędnych w szkole.