Artykuły działu

Lekkoatletyka dla każdego!

Większość projektów dotyczących aktywności dzieci i młodzieży realizowanych w ostatnich latach przez różne podmioty obejmowało wyłącznie organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych. Od dłuższego czasu trenerzy oraz blisko z nimi związani działacze sportowi zastanawiali się, jak rozwijać zdolności młodych sportowców nie tylko w zakresie ich możliwości startowych, ale przede wszystkim w zakresie przygotowania i zapewnienia im systematycznych szkoleń. Przełom nastąpił w 2014 roku podczas Mistrzostw Polski w lekkoatletyce w Szczecinie, gdzie doszło do spotkania zespołu, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji oraz wytycznych do programu wypełniającego tę lukę. Tak powstał projekt „Lekkoatletyka sportem dla każdego!”.

Zielona szkoła - trening zdrowego stylu życia

Wyjazdy szkolne mają ogromne walory wychowawcze i poznawcze – również w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Stanowią także bogate źródło przeżyć i doświadczeń. Poza tym, zachęcają uczestników do aktywnego spędzenia czasu, a jednocześnie są jedną z ciekawszych form procesu kształcenia.

Jedzmy odpowiedzialnie" Dlaczego warto?

Miło nam poinformować, że na łamach Edukacji Zdrowotnej pojawia się nowy dział „Zaprogramuj się na zdrowie”. Znajdziecie w nim Państwo aktualne informacje na temat programów prozdrowotnych, do których mogą dołączać placówki edukacyjne. W pierwszej kolejności przedstawiamy program „Jedzmy odpowiedzialnie” koordynowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Skąd wziąć środki na edukację zdrowotną w szkole?

Udział w prozdrowotnych projektach edukacyjnych wymaga zaplecza logistycznego, finansowego i czasowego, którego posiadanie jest dla wielu placówek dużym wyzwaniem. Istnieje jednak prostszy sposób na realizowanie działań promujących zdrowie – programy grantowe, które pozwalają szkołom uzyskać finansowe i rzeczowe wsparcie. Sprawdźmy, gdzie szukać takich programów.