Skąd wziąć środki na edukację zdrowotną w szkole?

Udział w prozdrowotnych projektach edukacyjnych wymaga zaplecza logistycznego, finansowego i czasowego, którego posiadanie jest dla wielu placówek dużym wyzwaniem. Istnieje jednak prostszy sposób na realizowanie działań promujących zdrowie – programy grantowe, które pozwalają szkołom uzyskać finansowe i rzeczowe wsparcie. Sprawdźmy, gdzie szukać takich programów.

Edukacja zdrowotna jest długofalowym procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy każdego z nas. Szczególną rolę w kształtowaniu prozdrowotnej świadomości odgrywa szkoła, która powinna nie tylko rozwijać umiejętności w zakresie prawidłowych zachowań czy decyzji dotyczących własnego zdrowia, ale przede wszystkim kreować właściwe postawy i nawyki. Jak placówki edukacyjne wywiązują się z postawionego przed nimi zadania? Praktyka pokazuje, że wiele z nich aktywnie – poprzez udział w rozmaitych programach, projektach czy konkursach – zachęca swoich uczniów do działań i zachowań prozdrowotnych. Błędne jest zatem przekonanie, że treści z zakresu edukacji zdrowotnej zostały zamieszczone w wielu obszarach kształcenia wyłącznie na papierze. A może by tak spróbować własnych sił i dołączyć do któregoś z projektów? Dlaczego nie! W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się bliżej programom:

 • „Remont szkolnej stołówki – extra!”,
 • „Żyj smacznie i zdrowo”,
 • „Bank Młodych Mistrzów Sportu”,
 • Fundacja PGE „Energia z serca”.

„Remont szkolnej stołówki – extra!”

(Unilever Polska Sp. z o. o.
 Al. Jerozolimskie 134
; 02-305 Warszawa Tel. 22 801 313 115 www.extrastolowki.pl) 

„Remont szkolnej stołówki – extra!” to ogólnopolski program realizowany przez markę „Delma Extra” we współpracy z Bankiem Żywności, któremu przyświecają następujące cele:

 • poprawienie warunków wydawania posiłków w szkołach podstawowych na terenie Polski,
 • organizowanie warsztatów edukacyjnych na temat mądrego gospodarowania żywnością,  
 • dystrybuowanie materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej oraz scenariuszy lekcji na temat niemarnowania żywności. Do udziału w programie organizator zaprasza szkoły podstawowe, które spełniają warunki określone w regulaminie oraz dokonają prawidłowej rejestracji na stronie: http://www.extrastolowki.pl Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów programu są:
 • pięć nagród I stopnia w postaci pakietu składającego się z remontu i aranżacji szkolnej stołówki na terenie szkoły oraz warsztatu przeprowadzonego przez Banki Żywności dla Szkoły o łącznej wartości 31 100 zł brutto każda,
 • pięćdziesiąt nagród II stopnia w postaci warsztatu przeprowadzonego przez Banki Żywności dla Szkoły o wartości 1100 zł brutto każda,
 • trzydzieści nagród III stopnia w postaci zestawu 50 tac do szkolnej stołówki o łącznej wartości 990 zł brutto każda. Nabór wniosków do projektu trwa do 31 maja 2017 roku . Zachęcamy do udziału!

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jedzmy odpowiedzialnie" Dlaczego warto?

Miło nam poinformować, że na łamach Edukacji Zdrowotnej pojawia się nowy dział „Zaprogramuj się na zdrowie”. Znajdziecie w nim Państwo aktualne informacje na temat programów prozdrowotnych, do których mogą dołączać placówki edukacyjne. W pierwszej kolejności przedstawiamy... Czytaj więcej