Zielona szkoła - trening zdrowego stylu życia

Wyjazdy szkolne mają ogromne walory wychowawcze i poznawcze – również w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Stanowią także bogate źródło przeżyć i doświadczeń. Poza tym, zachęcają uczestników do aktywnego spędzenia czasu, a jednocześnie są jedną z ciekawszych form procesu kształcenia.

„Zielona szkoła” – co to takiego?

Wychowywanie dzieci poza budynkiem szkoły uważamy za mało realne, a istnieje forma takiego wpływania na młodzież, która cieszy się dużym uznaniem wśród nauczycieli – są to tzw. „zielone szkoły”. Tego typu wyjazdy lubią także dzieci. „Zielona szkoła” to coś więcej niż wycieczka. Dla większości dzieci jest to pierwsza próba samodzielności i sprawdzenia siebie. Pedagodzy mogą zaproponować dzieciom inne – odmienne od znanych im z rodzinnych domów – możliwości spędzania wolnego czasu.

Zachowania prozdrowotne kształtowane podczas wyjazdów szkolnych

Wyjazdy szkolne – w szczególności „zielone szkoły” – są doskonałym narzędziem sprzyjającym kształtowaniu prozdrowotnych zachowań u dzieci. Działania te realizowane są podczas całego pobytu dzieci w ośrodku zarówno podczas zajęć zorganizowanych, wspólnych wyjść, wycieczek, posiłków czy zabaw. Dzieci przez całą dobę uczą się czegoś nowego i niezależnie od swoich domowych przyzwyczajeń, muszą dostosowywać się do zasad i wymogów stawianych im przez regulamin i program „zielonej szkoły” oraz przez ośrodek, w którym przebywają. Wbrew pozorom, nie jest to takie proste, szczególnie dla tych dzieci, które w swoich domach rodzinnych prowadzą zupełnie inny tryb życia. Nauczyciele zauważają, że większość dzieci z przyjemnością i dużym zaciekawieniem przyjmuje nowe zwyczaje. Uczniowie są dumni z siebie i swojej samodzielności. Cieszy ich także odmiana oraz niespotykane dotychczas doświadczenia, gdyż nowe nie znaczy gorsze. Zachowania prozdrowotne to wszelkiego rodzaju zachowania związane ze stre- fą zdrowia. Podczas wyjazdów szkolnych – niezależnie od tego czy takie cele zostały zawarte w planie wycieczki – opiekunowie organizują liczne atrakcje, uwzględniając i aprobując postawy sprzyjające zdrowiu oraz zwiększające jego potencjał. Nauczyciele dbają między innymi o to, aby każde dziecko prawi- dłowo i regularnie się odżywiało, miało zapewnioną odpowiednią ilość czasu przeznaczonego na sen, pracę, zabawę i odpoczynek na świeżym powietrzu. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki psychologiczne. Opiekunowie starają się, aby dzieci spędzały wolny czas w bezpiecznej i miłej atmosferze, bez stresu i napięć, otoczone przyjaźnie nastawionymi oraz serdecznymi ludźmi. Zachowania prozdrowotne są również powiązane z rozwijaniem przez uczniów umiejętności interpersonalnych oraz zachowania się w różnych sytuacjach. To także decydowanie o sobie i gotowość do ponoszenia konsekwencji za własne decyzje – również te dotyczące zdrowia. Wyjeżdża się w miejsca, w których jest czysto i bezpiecznie, mikroklimat sprzyja zdrowiu i nie brakuje atrakcji dla młodych ludzi. Walory przyrodnicze i kulturalne mają jednocześnie ogromny wpływ na realizację założeń edukacji zdrowotnej w czasie pobytu na „zielonej szkole”. W trakcie wycieczki nauczyciele prowadzą szereg działań, uzasadniając wybór lokalizacji, zarówno miejsca, jak i określonego ośrodka wypoczynkowego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 7  Strona 8  Strona 9
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka dla każdego!

Większość projektów dotyczących aktywności dzieci i młodzieży realizowanych w ostatnich latach przez różne podmioty obejmowało wyłącznie organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych. Od dłuższego czasu trenerzy oraz blisko z nimi związani działacze sportowi zastanawiali się,... Czytaj więcej

10 000 kroków dziennie. Spacerem po zdrowie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najkorzystniejsze dla naszego samopoczucia jest robienie co najmniej 10 tysięcy kroków dziennie.

Czytaj więcej