Lekkoatletyka dla każdego!

Większość projektów dotyczących aktywności dzieci i młodzieży realizowanych w ostatnich latach przez różne podmioty obejmowało wyłącznie organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych. Od dłuższego czasu trenerzy oraz blisko z nimi związani działacze sportowi zastanawiali się, jak rozwijać zdolności młodych sportowców nie tylko w zakresie ich możliwości startowych, ale przede wszystkim w zakresie przygotowania i zapewnienia im systematycznych szkoleń. Przełom nastąpił w 2014 roku podczas Mistrzostw Polski w lekkoatletyce w Szczecinie, gdzie doszło do spotkania zespołu, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji oraz wytycznych do programu wypełniającego tę lukę. Tak powstał projekt „Lekkoatletyka sportem dla każdego!”.

Konstrukcja programowa – „Lekkoatletyka sportem dla każdego” (stan na 2014 rok)

Program upowszechniania zajęć z lekkoatletyki został przygotowany przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Już w fazie planowania zyskał grono sympatyków nie tylko w środowisku sportowym, ale również wśród przedstawicieli wojewódzkich i lokalnych jednostek samorządowych. Celem programu była popularyzacja i upowszechnianie lekkoatletyki oraz stworzenie atrakcyjnej oferty sportowej dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk. Priorytetem stało się stworzenie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnie z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA, przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji, naboru, identyfikacji talentów i szkolenia młodzieży oraz budowanie ścieżki rozwoju kariery sportowej. Ideą programu pilotażowego było przygotowanie odpo- wiedniego planu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży. W skład programu wchodzą elementy popularyzacji, upowszechniania, selekcji i naboru oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i trenerów lekkoatletyki od poziomu I klasy szkoły podstawowej do gimnazjum. Instruktorom i trenerom przekazano usystematyzowaną koncepcję treningową, która pozwoli na wyciągnięcie wniosków porównawczych już na etapie realizacji. Program pilotażowy został przeprowadzony według ściśle określonej struktury zarządzania projektowego.

Podstawa struktury organizacyjnej

Strukturę organizacyjną w okresie pilotażowym stanowiło:

  • 6 Lekkoatletycznych Ośrodków Mistrzostwa Sportowego (LOMS),
  • 10 Ośrodków Kids Atletics (OKA),
  • 13 Ośrodków Kids Atletics (OKA) współpracujących z najbliższymi LOMS.

Do udziału w programie wytypowano sześć województw – dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Zlokalizowano w nich ośrodki LOMS oraz 13 ośrodków OKA, które współpracują z LOMS. W pozostałych województwach zlokalizowano dziesięć ośrodków OKA, więc program obejmuje cały kraj. Ważnym elementem założeń programu była współpraca z klubami sportowymi na terenie województw.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 4  Strona 5  Strona 6
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zielona szkoła - trening zdrowego stylu życia

Wyjazdy szkolne mają ogromne walory wychowawcze i poznawcze – również w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Stanowią także bogate źródło przeżyć i doświadczeń. Poza tym, zachęcają uczestników do aktywnego spędzenia czasu, a jednocześnie są jedną z ciekawszych... Czytaj więcej

10 000 kroków dziennie. Spacerem po zdrowie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najkorzystniejsze dla naszego samopoczucia jest robienie co najmniej 10 tysięcy kroków dziennie.

Czytaj więcej