Ostatnie 7 minut

Część końcowa lekcji trwa zwykle 7 minut. W jej trakcie należy stosować ćwiczenia w marszu i miejscu, w pozycjach, które mają pozytywny wpływ na wypoczynek lub korektę postawy ciała. Mogą być to również ćwiczenia i zabawy o charakterze rozluźniającym czy relaksacyjnym. Zadaniem części końcowej lekcji jest także uporządkowanie obiektu, krótkie podsumowanie zajęć, wyróżnienie najlepiej radzących sobie uczniów, zachęcanie do aktywności fizycznej w czasie pozalekcyjnym i pozaszkolnym. 

Przykładowe zakończenia lekcji wychowania fizycznego

 

Ćwiczenia korekcyjne 

Mają one na celu korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego. Drugą funkcją omawianych ćwiczeń jest niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich kształtowaniu się. 
Powyższe cele realizowane są poprzez następujące zadania: wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy; wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśni grzbietu i brzucha stabilizujących kręgosłup oraz profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, w szczególności płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekkoatletyka – nauka rzutów z wykorzystaniem przyborów nieswoistych

Podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z przyborami nieswoistymi nauczyciel może zachęcić uczniów do współtworzenia lekcji. Współorganizowanie nawet wycinka lekcji jest dla ucznia wyzwaniem i momentem do wykazania się przed grupą lub nauczycielem. Może się to okazać... Czytaj więcej

Gry i zabawy jako forma integracji

Proste zabawy bieżne, proponowane w tym scenariuszu, dobrze sprawdzą się w klasach licealnych. Słowem – przedstawiamy zastosowanie prostych przyborów, które nie wymagają od szkoły nakładów finansowych, a mogą znacząco wzmocnić więzi w grupie.

Czytaj więcej