Zróbmy sobie selfie. Czy smartfon albo tablet może uzależnić?

Gdy obserwujemy dzisiejszą młodzież, nasuwa się nam kilka pytań: Czy musimy tak często korzystać z telefonów, smartfonów, komputerów i innych tego typu sprzętów, aby żyć w społeczeństwie? Czy dzisiejsza młodzież potrafi jeszcze funkcjonować bez tych urządzeń? Czy kreowanie swojego wizerunku, rozmowy, gry i inne czynności wzięły górę nad normalnym życiem – rodzinnym, z przyjaciółmi? W dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi, że każdy ma smartfona – przedłużenie ręki, okno na świat, na przyjaciół... Współcześnie telefonów komórkowych używa się nie tylko do komunikacji. Stanowią one niejako małe prywatne centrum dowodzenia – wykorzystywane są do rozrywki, organizacji czasu, zakupów online... Niniejszy scenariusz ma za zadanie zaprezentowanie uczniom skali tego zjawiska na ich własnym przykładzie, próbę uświadomienia młodzieży bardzo krótkiej drogi do uzależnienia.

CELE

Uczeń:

  • wie, czym jest uzależnienie i jakie są jego objawy,
  • potrafi wskazać rzeczy i środki uzależniające,
  • wie, jakie są podstawowe objawy uzależnienia od nowych technologii,
  • wie, co może zrobić, aby nie używać nadmiernie urządzeń typu telefon, smartfon, tablet,
  • potrafi wskazać alternatywne źródła dla spędzania wolnego czasu bez stałego używania urządzeń,
  • potrafi współpracować w grupie,
  • dba o dobrą atmosferę podczas lekcji.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 26  Strona 27  Strona 28
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Czy Internet jest dla dzieci? O bezpieczeństwie w sieci

Żyjemy w czasach, kiedy Internet jest powszechnym narzędziem używanym nie tylko w pracy, lecz także w życiu prywatnym. Obecne pokolenie dzieci w wieku szkolnym urodziło się już w czasach, kiedy różnego rodzaju narzędzia i dostęp do nowych technologii był powszechny. Trudno zatem wychować dzieci... Czytaj więcej

Lato w sercu. Co to znaczy być szczęśliwym?

Na lekcjach wychowawczych na ogół przekazuje się dzieciom ważne i poważne tematy, mówi się o zagrożeniach płynących z różnych stron, o problemach współczesnej młodzieży. Tematy bardziej pozytywne zajmują często drugorzędne miejsce. A przecież emocje pozytywne, jak radość,... Czytaj więcej