Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Po co i jak go przeprowadzać?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej kandydatów do szkół sportowych należy oceniać za pomocą Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Składa się on z ośmiu prób ruchowych, które szczegółowo opisujemy artykule. Do testu dołączamy również tabele z wynikami, które znajdziecie w strefie online.

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej składa się z 8 prób ruchowych. Dzięki dołączonym tabelom z wynikami nauczyciel może z łatwością dokonać oceny sprawności ucznia, a uczeń – samooceny. Wykonując każde ćwiczenie, można skorzystać ze szczegółowego opisu próby, który znajdziecie w dalszej części artykułu. Test wydaje się wyjątkowo atrakcyjny poprzez różnorodność kryteriów uwzględnianych podczas przeliczania wyników – to uczeń decyduje, z którego kryterium będzie korzystał. Specjalnie przygotowane tabele przewidują uwzględnienie płci, wieku kalendarzowego od 7 do 19 lat oraz grupy wieku wzrastania. Po przeprowadzeniu wszystkich prób i zapisaniu wyników należy odnieść uzyskane rezultaty do tabel punktacyjnych. Gdy już odniesiemy wyniki naszych uczniów i otrzymamy wartości punktowe z poszczególnych prób sprawnościowych, należy wprowadzić je do arkusza kalkulacyjnego Excel, który znajduje się na stronie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Arkusz jest tak skonstruowany, że samodzielnie oblicza wynik końcowy po wpisaniu punktów za poszczególne próby.

Test ten jest doskonałą szansą na weryfikację umiejętności naszych uczniów, jego powtarzalność pozwala nauczycielowi nie tylko sprawdzić postępy zarówno w poszczególnych próbach, lecz także wynik całościowy na przełomie lat lub etapów edukacyjnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Instrukcja gry w unihokeja

Unihokej podbija serca zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jednak dla osób, które nie miały do czynienia z unihokejem na profesjonalnym poziomie, reguły tej gry mogą okazać się nieco skomplikowane. Przedstawiamy kilkanaście zasad, które sprawdzą się także na lekcjach... Czytaj więcej

Procedura awansu krok po kroku: nominacja na stopień nauczyciela kontraktowego

Procedury awansu zawodowego nauczycieli ulegają zmianie wraz z 1 września 2018 r. Wówczas w życie wchodzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która niesie za sobą zmiany w Karcie nauczyciela. Dziś przyjrzymy się ścieżce prawnej awansu na stopień nauczyciela kontraktowego w świetle... Czytaj więcej