Jak stworzyć zgraną klasę?

Każdy zespół jest dobrze postrzegany i lubiany, kiedy pomiędzy jego członkami panuje zgoda, chęć współpracy i szacunek. Jednak nawiązanie dobrych relacji nie wszystkim przychodzi z łatwością, a współczesna codzienność (warunki nauki, ilość zajęć szkolnych i pozaszkolnych, napięte grafiki, rywalizacja, szybkie tempo życia) wcale tego nie ułatwiają. Zadaniem nauczyciela, zwłaszcza wychowawcy, jest stworzenie takiego zespołu, który stanowi całość, w którym każdy uczeń ma swoje ważne miejsce, prawo do swobodnego wyrażania siebie i jest traktowany z szacunkiem. 

Grupa powinna także mieć poczucie bycia jednością, robić coś dla dobra wspólnego, motywować się wzajemnie do nauki i działania, z chęcią przebywać ze sobą i być solidarną. Warto zatem dbać o dobre relacje w klasie, stosować różnorodne techniki i metody pracy z grupą, aby stanowiła spójną całość, oczywiście z uszanowaniem indywidualności każdego z jej członków. Nauczyciel nie może zapominać także o tym, że zgrana klasa to przede wszystkim zespół, który ma możliwość samodzielnego decydowania o swoim kształcie i zasadach funkcjonowania.

CELE

Uczeń:

 • wie, co oznacza „zgrany zespół”,
 • potrafi uzasadnić, dlaczego należy dbać o dobre relacje w klasie,
 • rozumie, jak ważna jest dobra atmosfera panująca w klasie,
 • rozumie potrzebę kształtowania postawy tolerancji i akceptacji wobec innych osób z klasy,
 • jest świadomy problemów istniejących w jego klasie,
 • wie, jak rozwijać umiejętność pracy w zespole klasowym i dzielenia się swoimi poglądami,
 • jest wyrozumiały wobec zachowań i poglądów innych osób w zespole klasowym,
 • potrafi współpracowć w grupie,
 • zna i przestrzega zasad kodeksu klasowego.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • instrumenty muzyczne (to, do czego nauczyciel ma dostęp, np. grzechotki, flety proste, marakasy, dzwonki chro- matyczne itp.),
 • nagranie instrumentalne (dowolne, np. nagranie orkiestry symfonicznej),
 • kartki A4 dla każdego ucznia,
 • kolorowe markery, kredki,
 • 2 duże arkusze papieru.

ORGANIZACJA:

 • Stoliki mogą na czas lekcji być odsunięte na boki. Natomiast pośrodku sali powinny znajdować się krzesła ustawione w dość duży okrąg w taki sposób, aby siedząc, wszyscy widzieli się wzajemnie, a podczas zabaw na stojąco mieli wystarczająco dużo przestrzeni.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 23 Strona 24
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zdrowy posiłek – czyli jaki?

Tematów i scenariuszy dotyczących zastosowania piramidy zdrowego żywienia napisano już wiele... i bardzo dobrze! To pokazuje bowiem, jak ważny jest to temat. Musimy do niego wracać, by przypominać uczniom o tym, jak istotne dla naszego życia i utrzymania zdrowia jest odpowiednie odżywianie.... Czytaj więcej