Baw się bezpiecznie!

I Etap edukacji - karta pracy

Liczba uczestników: 15–25

czas trwania: 45 min

CELE:

Uczeń:

 • potrafi wyjaśnić, co to jest zabawa/gra,
 • potrafi wymienić przykłady bezpiecznych zabaw i gier,
 • wie, że sam powinien dbać o to, aby zabawa była udana i bezpieczna,
 • rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
 • zgodnie współpracuje w grupie.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • ilustracje zabaw i elementów zapewniających ich bezpieczeństwo,
 • kartki z hasłami do zabawy w kalambury,
 • kartki A4,
 • klej i nożyczki,
 • 1 duży arkusz papieru,
 • karty pracy z dla każdego ucznia,
 • kartki formatu A3 dla każdego ucznia.

ORGANIZACJA:

 • W zależności od wielkości i układu sali stoliki muszą podczas lekcji być ustawione tak, aby dały uczniom możliwość z jednej strony swobodnego poruszania się, a z drugie – wykonania zadania z kartami pracy przy stolikach.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 8 Strona 9
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zdrowy posiłek – czyli jaki?

Tematów i scenariuszy dotyczących zastosowania piramidy zdrowego żywienia napisano już wiele... i bardzo dobrze! To pokazuje bowiem, jak ważny jest to temat. Musimy do niego wracać, by przypominać uczniom o tym, jak istotne dla naszego życia i utrzymania zdrowia jest odpowiednie odżywianie.... Czytaj więcej

Aktywnie po zdrowie – turniej wiedzy

Zdrowa rywalizacja – to najlepsze określenie sposobu przeprowadzenia tej lekcji. Uczniowie mogą podsumować zdobytą dotychczas wiedzę oraz uczyć się od siebie nawzajem nowych treści. Lekcja przeprowadzona w formie turnieju wiedzy będzie stanowiła dla uczniów niemałe wyzwanie.

Czytaj więcej