Poczucie samotności negatywnie odbija się na stanie zdrowia

„Im wyższe poczucie samotności, tym gorsza jakość życia. To, czy ktoś czuje się zadowolony ze swoich sieci społecznych przede wszystkim przekłada się na stan zdrowia psychicznego” – mówi prof. Tobiasz Adamczyk. Dodaje, że samotność wiąże się np. z większym ryzykiem depresji.

Jednak samotność ma związek również ze zdrowiem fizycznym – osoby samotne mają mniejszą motywację, aby dbać o własne zdrowie. Są też bardziej skłonne do zachowań antyzdrowotnych. Osoby samotne nie uzyskują też wystarczającego wsparcia, kiedy chorują, co może wpływać na czas wychodzenia z choroby.

Czynnikiem, który ma największy związek ze zdrowiem, jest subiektywne poczucie samotności. Liczy się więc to, czy dana osoba ma poczucie przynależności do swojego otoczenia i czy jest zadowolona ze swoich relacji społecznych. Ważne jest więc, by mieć wokół siebie przede wszystkim przyjazne sobie osoby: członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Nie ma znaczenia, ile wokół siebie mamy takich osób. Ważne są więzi, które gwarantują relacje z tymi osobami. I ważne jest wsparcie, które można od tych osób otrzymać, szczególnie w trudnej sytuacji np. choroby; istotne są również więzi łączące osoby starsze z przedstawicielami młodszej generacji...

Jeśli chodzi o poczucie samotności u osób po 65. roku życia, w różnych regionach Polski wygląda to różnie.

W Polsce najbardziej samotni są seniorzy z północno-zachodniej części kraju. Za to samotność najmniej doskwiera starszym osobom, które mieszkają w Polsce południowo-zachodniej.

Przeciwdziałanie samotności jest wyzwaniem, które może polepszać nie tylko jakość życia, ale i stan zdrowia.

To, jak samotność i relacje społeczne wpływają na zdrowie, przebadano w Polsce, Hiszpanii i Finlandii. Badania opublikowano w styczniu 2016 roku. «PLOS ONE» to część dużych międzynarodowych badań Courage – Collaborative Research on Ageing in Europe przy współudziale WHO.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Dopalacze wciąż groźne

W 2015 r. stwierdzono prawie 7,3 tys. podejrzeń zatruć środkami zastępczymi, a 24 osoby zmarły z powodu zażycia dopalaczy. Ważnym aspektem polityki antynarkotykowej jest również profilaktyka i promocja zdrowia.

Czytaj więcej

Zdrowie wysoko w hierarchii wartości

Prawie połowa młodych polskich pracowników nie podjęłaby się zadania, które kłóciłoby się z ich wartościami, szczególnie takimi jak rodzina i zdrowie.

Czytaj więcej