Wywiad z prof. Barbarą Woynarowską

Twórczynią polskiej koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie.

Jak ocenia Pani edukację zdrowotną w szkole już po kilku latach od wprowadzenia jej do podstawy programowej?

Od wprowadzenia we wrześniu 2009 r. obowiązującej podstawy programowej mija 7 lat. Wyniki moich badań, wykonanych po 3 latach od jej wprowadzenia, w reprezentatywnej próbie gimnazjów (N=421), wykazały wiele nieprawidłowości w realizacji bloku „edukacja zdrowotna” w wychowaniu fizycznym – prawie co piąty nauczyciel WF-u był negatywnie nastawiony do tego bloku. W ponad połowie gimnazjów żaden z nauczycieli WF-u nie odbył szkolenia przygotowującego do realizacji tego nowego zadania, tylko 30% publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli zaoferowało takie szkolenia. W Polsce nie ma pełnych obiektywnych danych pozwalających na ocenę realizacji edukacji zdrowotnej w szkole po tej zmianie programowej. Wdrożenie jej nie było monitorowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 32
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sen jest naprawdę ważny

Z badań wynika, iż niedobór snu zwiększa ryzyko zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Osoby, które się nie wysypiają, przejawiają więcej negatywnych emocji i słabiej reagują na pozytywne doświadczenia, przez co wzrasta u nich ryzyko rozwoju depresji i zaburzeń lękowych.

Czytaj więcej

Dieta śródziemnomorska

Osoby stosujące dietę śródziemnomorską mają lepszą pamięć, koncentrację i zdolności werbalne. Szczególnie dobrze oddziałuje ona na pamięć długotrwałą oraz funkcje związane z planowaniem i rozwiązywaniem problemów. Co ważne, nie trzeba mieszkać nad Morzem Śródziemnym. Badania... Czytaj więcej