Tenis ziemny, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Do podstawy programowej II etap edukacyjny – wychowanie fizyczne. 4.2. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń bezpiecznie korzysta ze sprzętu i urządzeń sportowych; klasa: 4 SP; liczba ćwiczących: 20; czas trwania: 45 min; miejsce: kort tenisowy.

Cele operacyjne lekcji w zakresie:

  • umiejętności: uczeń potrafi prawidłowo trzymać rakietę tenisową i uderzać w piłkę;
  • motoryczności: uczeń potrafi balansować piłeczką na rakiecie i poruszając się, odbijać piłkę od podłoża;
  • wiadomości: uczeń zna podstawowe przepisy gry w tenisa ziemnego;
  • wychowania: uczeń zna i rozumie zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń z rakietą i piłką tenisową.
  • Pomoce dydaktyczne: 1 x komputer, 1 x rzutnik multimedialny, 21 x piłka do rugby, 10 x znacznik, 1 x stoper, 1 x gwizdek.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 4  Strona 5
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy ruchowe – przygotowanie do wycieczek górskich - Scenariusz lekcji WF w gimnazjum

Do podstawy programowej III etap – wychowanie fizyczne. 4.4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach. klasa: 4 SP; liczba ćwiczących: 13; czas trwania: 45 min;... Czytaj więcej

Piłka nożna – przykładowe środki treningowe w doskonaleniu podań piłki wewnętrzną częścią stopy

klasa: II–III gimnazjum, I–III ponadgimnazjalna; liczba ćwiczących: dowolna (podział na grupy 4-, 5- i więcej osobowe); przybory: piłki, talerzyki, oznaczniki. Zbiór ćwiczeń doskonalących podania piłki wewnętrzną... Czytaj więcej