Gry i zabawy ruchowe – przygotowanie do wycieczek górskich - Scenariusz lekcji WF w gimnazjum

Do podstawy programowej III etap – wychowanie fizyczne. 4.4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach. klasa: 4 SP; liczba ćwiczących: 13; czas trwania: 45 min; miejsce: sala gimnastyczna. Przybory i przyrządy: kosz, piłki do koszykówki, szarfy, piłeczki pingpongowe.

Metody prowadzenia zajęć:

  • metody realizacji zadań: zabawowo-klasyczna, zadaniowo-ścisła, bezpośredniej celowości ruchu, problemowa;
  • metody przekazywania wiadomości: pokaz, objaśnienie, wykonywanie zadań ruchowych, pogadanka;
  • metody wychowawcze: instruowanie, działanie przykładem osobistym, wysuwanie sugestii, perswazja, nagradzanie i karanie wychowawcze.

Formy organizacyjne prowadzenia zajęć:

  • f. prowadzenia zajęć: f. frontalna;
  • f. podziału uczniów: indywidualna, pary, grupy;
  • f. porządkowe: rzędy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2  Strona 3
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Koszykówka - poznajemy rzut do kosza z miejsca - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Numery podstawy programowej: 1 konspekt: IV.4.6, 2 konspekt: IV.3.2; klasa: 4 SP; liczba ćwiczących: 13; czas trwania: 45 min; miejsce: sala gimnastyczna. Przybory i przyrządy: kosz,... Czytaj więcej

Pokonujemy terenowe tory przeszkód - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Numery podstawy programowej: 1 konspekt: IV.4.6, 2 konspekt: IV.3.2; klasa: 4 SP (dziewczęta); liczba ćwiczących: 18; czas trwania: 45 min; miejsce: teren przyszkolny

Czytaj więcej