Siatkówka dla każdego. Nauka odbić oburącz sposobem górnym – technika „koszyczka”

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego z elementami gry „Kto celniej i szybciej” oraz masażem uspokajającym na zakończenie zajęć.

TREŚCI NAUCZANIA Z NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa 4: II. Aktywność fizyczna. 2. W zakresie umiejętności. Uczeń: 1) wykonuje i stosuje w grze […], odbicie piłki oburącz sposobem górnym.

CELE LEKCJI W ZAKRESIE:

  • umiejętności: uczeń potrafi wykonać rzut piłki z „koszyczka”, odbić piłkę oburącz sposobem górnym, rozstawić sprzęt zgodnie z wytycznymi;
  • sprawności fizycznej: uczeń kształtuje sprawność ogólną, koordynację i celność.
  • postaw: uczeń bierze aktywny udział w lekcji, zachowuje zasady bezpieczeństwa, pracuje w grupie;
  • wiadomości: uczeń zna technikę „koszyczka”, wie, że dotknięcie siatki podczas gry jest błędem.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 6  Strona 7  Strona 8
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Piłka niejedno ma imię. Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej – rzut z biegu po kozłowaniu

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego. Główne cele lekcji realizowane metodą syntetyczną.

Czytaj więcej

Biegiem po zdrowie. Scenariusz lekcji poświęconej kształtowaniu wydolności fizycznej z wykorzystaniem biegów terenowych

Scenariusz dla IV etapu edukacyjnego. Zajęcia w parku z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych oraz płotka i pachołków.

Czytaj więcej