Piłka niejedno ma imię. Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej – rzut z biegu po kozłowaniu

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego. Główne cele lekcji realizowane metodą syntetyczną.

CEL ZAJĘĆ:

Doskonalenie kozłowania i stosowania go w odpowiednich momentach przez ucznia, a także prawidłowego wykorzystania w trakcie gry do wykonania rzutu z biegu po kozłowaniu.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

  • umiejętności – uczeń potrafi kozłować lewą i prawą ręką;
  • motoryczności – kształtowanie koordynacji ruchowej;
  • wiadomości – uczeń zna zasady wykonania rzutu z biegu po podaniu;
  • wychowania – współpraca z partnerem podczas zajęć

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 9  Strona 10  Strona 11
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Siatkówka dla każdego. Nauka odbić oburącz sposobem górnym – technika „koszyczka”

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego z elementami gry „Kto celniej i szybciej” oraz masażem uspokajającym na zakończenie zajęć.

Czytaj więcej

Biegiem po zdrowie. Scenariusz lekcji poświęconej kształtowaniu wydolności fizycznej z wykorzystaniem biegów terenowych

Scenariusz dla IV etapu edukacyjnego. Zajęcia w parku z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych oraz płotka i pachołków.

Czytaj więcej