Biegiem po zdrowie. Scenariusz lekcji poświęconej kształtowaniu wydolności fizycznej z wykorzystaniem biegów terenowych

Scenariusz dla IV etapu edukacyjnego. Zajęcia w parku z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych oraz płotka i pachołków.

Obecna fascynacja biegami ulicznymi, biegami po górach czy na orientację daje nauczycielowi wychowania fizycznego dodatkowe narzędzie do propagowania zdrowego stylu życia. Podczas lekcji wychowania fizycznego można przeprowadzać różne formy biegów. Uczniowie – nawet z małych miejscowości, w których nie są organizowane biegi uliczne – mogą spróbować swoich sił w tego typu rywalizacji. Dodatkowo nauczyciel może wspomóc uczniów w organizacji biegu swojej miejscowości, np. podczas święta gminy, wsi itd.

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:

  • umiejętności – uczeń potrafi wykonać bieg przez płotki;
  • motoryczności – uczeń kształtuje wydolność fizyczną;
  • wiadomości – uczeń rozumie potrzebę ruchu w życiu człowieka;
  • wychowania – uczeń zna i rozumie zasady zachowania się w miejscach publicznych;
  • bezpieczeństwa – uczeń zna i rozumie zasady bezpieczeństwa poza terenem szkoły.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 15  Strona 16
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Siatkówka dla każdego. Nauka odbić oburącz sposobem górnym – technika „koszyczka”

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego z elementami gry „Kto celniej i szybciej” oraz masażem uspokajającym na zakończenie zajęć.

Czytaj więcej

Piłka niejedno ma imię. Doskonalenie kozłowania w piłce koszykowej – rzut z biegu po kozłowaniu

Scenariusz dla II etapu edukacyjnego. Główne cele lekcji realizowane metodą syntetyczną.

Czytaj więcej