Piłka nożna – doskonalenie zwodu pojedynczego - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum

Podstawa programowa (3.1) Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje w grze: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zawody. Klasa: II – III gimnazjum Czas trwania: 45 minut Liczba ćwiczących: 24 Miejsce: sala gimnastyczna, boisko Przybory: piłki (dla każdego z ćwiczących, talerzyki, oznaczniki)

Cel lekcji:

Doskonalenie zwodu pojedynczego

Wiadomości:

Po lekcji uczeń wie, w jakiej sytuacji na boisku może zastosować doskonalony element techniczny

Umiejętności:

Po lekcji uczeń umie:

  • wykorzystać elementy gry, które doskonalił podczas lekcji w grze szkolnej
  • poprawnie wykonać zwód pojedynczy w różnych sytuacjach na boisku

Metody pracy: naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła

Forma pracy: gier i zabaw, gra uproszczona, fragment gry

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 12  Strona 13
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

AEROBIK – ciekawy pomysł na lekcję WF - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Aerobik to bez wątpienia atrakcyjna forma zajęć wychowania fizycznego, przede wszystkim ze względu na korzyści wynikające z różnorodnych ćwiczeń i form zajęć oraz łatwego dostępu do opisywanej aktywności fizycznej. Potrzebne jest tylko pomieszczenie do ćwiczeń, odtwarzacz CD, kreatywny nauczyciel... Czytaj więcej

Doskonalimy koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Podstawa programowa 3 – Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych Klasa: VI, szkoła podstawowa (dziew. i chł.) data: 08.03.2011 r.

Czytaj więcej