Doskonalimy koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Podstawa programowa 3 – Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych Klasa: VI, szkoła podstawowa (dziew. i chł.) data: 08.03.2011 r.

Cele szczegółowe w zakresie:

Postaw: Uczeń z radością uczestniczy w zajęciach. Uczeń współpracuje w grupie. Uczeń angażuje się w przygotowanie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć. Uczeń przestrzega zasady fair play.

Umiejętności: Uczeń potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia wykorzystane na lekcji. Uczeń umie poprawnie wykonać doskonalone w trakcie lekcji elementy techniczne. Uczeń potrafi zastosować znane mu elementy techniczne z zakresu piłki nożnej w ćwiczeniach ko­ordynacyjnych oraz grze.

Wiadomości: Uczeń zna termin koordynacji ruchowej oraz jej znaczenie w różnych dyscyplinach sportu. Uczeń zna zasady zabaw, gry oraz ćwiczeń wykorzystywanych podczas lekcji.

Motoryczności: Rozwijamy zwinność, szybkość reakcji oraz orientację przestrzenną poprzez zabawę ożywiającą, ćwiczenia koordynacyjne z elementami techniki oraz rywalizację w trakcie gry końcowej.

Miejsce: boisko do piłki nożnej

Liczba ćwiczących: 26 osób

Przyrządy, przybory: piłki do piłki nożnej, pachołki, tyczki, kolorowe spodki, szarfy, drabinki do ćwiczeń koordynacyjnych, obręcze.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Piłka nożna – doskonalenie zwodu pojedynczego - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum

Podstawa programowa (3.1) Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje w grze: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zawody. Klasa: II – III gimnazjum Czas trwania: 45 minut Liczba ćwiczących:... Czytaj więcej

AEROBIK – ciekawy pomysł na lekcję WF - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Aerobik to bez wątpienia atrakcyjna forma zajęć wychowania fizycznego, przede wszystkim ze względu na korzyści wynikające z różnorodnych ćwiczeń i form zajęć oraz łatwego dostępu do opisywanej aktywności fizycznej. Potrzebne jest tylko pomieszczenie do ćwiczeń, odtwarzacz CD, kreatywny nauczyciel... Czytaj więcej