AEROBIK – ciekawy pomysł na lekcję WF - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Aerobik to bez wątpienia atrakcyjna forma zajęć wychowania fizycznego, przede wszystkim ze względu na korzyści wynikające z różnorodnych ćwiczeń i form zajęć oraz łatwego dostępu do opisywanej aktywności fizycznej. Potrzebne jest tylko pomieszczenie do ćwiczeń, odtwarzacz CD, kreatywny nauczyciel i chętni do nich uczniowie.

To od nas, nauczycieli, zależy, czy lekcja będzie ciekawa, czy przyciągniemy swoich kibiców – uczniów, na kolejne zajęcia i jaki będzie ich stosunek do nas i do przedmiotu, a przede wszystkim, jakie umiejętności zdobędą w trakcie danego etapu edukacyjnego w zakresie nawyków zdrowego stylu życia, świadomości w wyborze i podejmowania aktywności fizycznej. Aerobik to świetna zabawa przy muzyce nie tylko dla dziewczyn. Chłopcy, na początku niepewni, nieco ostrożni w wyrażaniu emocji podczas ćwiczeń, kończą zajęcia z zadowoleniem i uśmiechem. Bardzo ważna jest atmosfera podczas lekcji, za którą niewątpliwie odpowiedzialny jest nauczyciel. Kontakt z grupą, motywowanie do ćwiczeń, uśmiech i pochwała za postępy i zaangażowanie – to nieodłączny element współpracy z naszymi podopiecznymi.

Podstawa programowa: Trening zdrowotny. Uczeń ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności.

Klasa: I-III liceum

Miejsce: sala gimnastyczna

Liczba ćwiczących: 20

Przybory: odtwarzacz płyt CD, płyty

Cele lekcji:

Wiadomości:

Po lekcji uczeń wie, jakie ćwiczenia może zastosować na poszczególne partie mięśniowe oraz jaką rolę spełnia rozgrzewka i ćwiczenia rozciągające podczas aerobiku.

Umiejętności:

Po lekcji uczeń potrafi wykonywać ruch w zmiennym tempie, zastosować ćwiczenia i poprawnie je wykonywać sam, podejmując taką aktywność fizyczną.

Forma pracy: frontalna, indywidualna

Metody pracy: wykład, pokaz i objaśnienie, naśladowcza ścisła, bezpośredniej celowości ruchu.

Czas

Opis ćwiczeń i gier

Warianty (metodyczne objaśnienia)

Organizacja

CZĘŚĆ WSTĘPNA

7’

10’

Czynności organizacyjno-porządkowe. Podanie tematu i celów lekcji, gotowość do zajęć

Rozgrzewka

 • W ramach zabawy integracyjnej zespołu klasowego można poprosić uczniów o dokończenie zdania: dzisiaj udało mi się...
 • Nauczyciel objaśnia podstawowe terminy (muzyka, bity, fraza, podstawowe formy współczesnego aerobiku, rola rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających)

Ćwiczenia kształtujące oparte na podstawowych krokach aerobiku, które połączone są w układ (jeśli będzie zbyt skomplikowany, uczeń będzie często przerywał ćwiczenia, zniechęci się do dalszej pracy, a przez to nie przygotuje organizmu do wysiłku jak należy, dlatego bardzo ważne jest dostosowanie ćwiczeń i intensywności zajęć do umiejętności grupy)

Ustawienie: siad skrzyżny – półkole.

Wskazówki dla uczniów:

 • podczas zajęć nie naśladować ruchów koleżanki tylko nauczyciela, uniknie powielania ewentualnych błędów
 • jeśli nie potrafi połączyć ruchów rąk i nóg jednocześnie, niech najpierw dobrze opanuje pracę nóg podczas danego ćwiczenia i powoli dołącza pracę rąk
 • nie może zapomnieć o uśmiechu i pozytywnym nastawieniu.

Ustawienie w rozsypce.

Często uczniowie ustawiają się na końcu, brak chętnych, którzy będą ćwiczyć z przodu. Proponuję, wykorzystać ustawienie na początku lekcji (w kole) i po części objaśniającej zagadnienia aerobiku, poprosić uczniów o odliczenie np. do czterech, gdzie jedynki tworzą pierwszy szereg, dwójki – drugi szereg itp.

   

Propozycja układu:

 • step out oraz + praca rąk (wznosy, krążenia, wymachy)
 • v step + grapevine w prawo, v step + grapevine w lewo
 • knee up × 4 na prawo, step touch w tył × 4
 • knee up × 4 na lewo, step touch w przód × 4
 • step touch + krążenia barkami w tył, przód,
 • step touch z zaznaczeniem piętą NN przed nogą postawną
 • jw. z zaznaczeniem palcami NN za nogą postawną
 • jw. w przeskoku z nogi lewej na prawą
 • przeskoki wykroczno-zakroczne

Układ w całości powtarzamy 2–3 razy, w zależności od postępów grupy.

Część główna

15’

Ćwiczenia wzmacniające na dolne i górne partie mięśniowe

Nauczyciel informuje uczniów, jaki jest cel ćwiczenia.

I SERIA:

 • przysiady (szeroki rozkrok) × 8
 • przysiady (rozkrok na szerokość bioder) × 8
 • pajacyki × 8
 • w podporze przodem (ręce wyprostowane), unosimy prawe kolano do lewego łokcia i odwrotnie × 8
 • w miejscu bieg z wysokim unoszeniem kolan
 • PLANK (deska) podpór przodem na przedramionach (ok. 30 sekund)
 • przeskoki z prawej nogi na lewą w rozkroku z zatrzymaniem (noga postawna lekko ugięta)

II SERIA:

Ćwiczenia jak w pierwszej serii, można dodać:

 • wspięcie na palce po każdym przysiadzie
 • zamiast plank w podporze przodem – podpór tyłem na przedramionach
 • przeskoki można zamienić na wyskok obunóż w górę i przejście do półprzysiadu w rozkroku × 8

III SERIA:

Uczniowie sami dokonują wyboru

Nauczyciel informuje uczniów o poprawności wykonywania ćwiczeń

PRZYSIADY:

 • linia kolan nie może przekraczać linii palców u stóp, biodra wysuwamy do tyłu, jakbyśmy chcieli usiąść na krześle
 • plecy są wyprostowane

DESKA:

 • nie unosimy pośladków do góry, nie wyginamy w dół odcinka lędźwiowego – pięty, biodra i ramiona powinny pozostać w prostej linii.
   

Nauczyciel sygnalizuje po kolei ćwiczenia, dając uczniom wybór pomiędzy przysiadami bez lub ze wspięciem na palce, deską w podporze przodem lub tyłem itd.

Część końcowa

5’

5’

3’

Stretching

Omówienie, podsumowanie

Ewaluacja zajęć

Ćwiczenia rozciągające na końcu to obowiązkowa część zajęć, szczególnie tych mięśni, które były narażone na wysiłek.

Podsumowanie lekcji. Pochwała uczniów za ich zaangażowanie. Przypomnienie (pokaz) ćwiczeń wykorzystanych w części głównej ze zwróceniem uwagi na poprawność ich wykonywania.

Nauczyciel zadaje pytanie, a odpowiedzi uczniów to przyjęcie odpowiedniej pozycji:

Tak – waga przodem, NIE – siad prosty, Nie wiem – leżenie tyłem

1. Czy odpowiadała ci intensywność ćwiczeń na lekcji?

2. Czy chciałbyś powtórzyć takie zajęcia?

3. Czy odpowiadała ci atmosfera na lekcji?

Nauczyciel, oprócz pokazu, objaśnia, na które mięśnie są proponowane ćwiczenia.

[ . . . ]

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 3 Strona 4
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Piłka nożna – doskonalenie zwodu pojedynczego - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla gimnazjum

Podstawa programowa (3.1) Sporty całego życia i wypoczynek. Uczeń stosuje w grze: odbicia piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zawody. Klasa: II – III gimnazjum Czas trwania: 45 minut Liczba ćwiczących:... Czytaj więcej

Doskonalimy koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Podstawa programowa 3 – Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych Klasa: VI, szkoła podstawowa (dziew. i chł.) data: 08.03.2011 r.

Czytaj więcej