Kreatywny scenariusz, czyli co zrobić kiedy brakuje sprzętu

Scenariusz 45-minutowych zajęć stworzony dla nauczycieli, którzy pracują w niedoposażonych szkołach i na co dzień zmagają się z brakiem funduszy. Konspekt zawiera propozycję przeprowadzenia lekcji bez użycia sprzętu i jest dedykowany I etapowi edukacyjnemu.

CELE OPERACYJNE LEKCJI

(zgodne z podstawą programową) w zakresie:

  • treningu zdrowotnego: uczeń wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami oraz ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie,
  • bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: uczeń przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 31  Strona 32  Strona 33
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sprawdzian z siatkówki na 6!

Scenariusz zajęć stworzony z myślą o II etapie edukacyjnym. Lekcja przewiduje przeprowadzenie sprawdzianu z piłki siatkowej. Konspekt zawiera propozycje zadań sprawdzających z punktacją i systemem przyznawania ocen.

Czytaj więcej

Street workout w szkolnych murach?

Scenariusz 45-minutowych zajęć dla IV etapu edukacyjnego. Lekcja opiera się na wykorzystaniu obwodu stacyjnego do przeprowadzania tak zwanego treningu ulicznego.

Czytaj więcej