Koszykówka - poznajemy rzut do kosza z miejsca - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Numery podstawy programowej: 1 konspekt: IV.4.6, 2 konspekt: IV.3.2; klasa: 4 SP; liczba ćwiczących: 13; czas trwania: 45 min; miejsce: sala gimnastyczna. Przybory i przyrządy: kosz, piłki do koszykówki, szarfy, piłeczki pingpongowe.

Metody prowadzenia zajęć:

  • metody realizacji zadań: zabawowo-klasyczna, zadaniowo-ścisła, bezpośredniej celowości ruchu, problemowa;
  • metody przekazywania wiadomości: pokaz, objaśnienie, wykonywanie zadań ruchowych, pogadanka;
  • metody wychowawcze: instruowanie, działanie przykładem osobistym, wysuwanie sugestii, perswazja, nagradzanie i karanie wychowawcze.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 6  Strona 7
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy ruchowe – przygotowanie do wycieczek górskich - Scenariusz lekcji WF w gimnazjum

Do podstawy programowej III etap – wychowanie fizyczne. 4.4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach. klasa: 4 SP; liczba ćwiczących: 13; czas trwania: 45 min;... Czytaj więcej

Piłka nożna – przykładowe środki treningowe w doskonaleniu podań piłki wewnętrzną częścią stopy

klasa: II–III gimnazjum, I–III ponadgimnazjalna; liczba ćwiczących: dowolna (podział na grupy 4-, 5- i więcej osobowe); przybory: piłki, talerzyki, oznaczniki. Zbiór ćwiczeń doskonalących podania piłki wewnętrzną... Czytaj więcej