Bezpieczna nastolatka. Lekcja WF z elementami samoobrony

Scenariusz 45-minutowej lekcji poświęconej nauce obrony zewnętrznej przed uderzeniem w głowę po uprzednim sygnale ostrzegawczym. Zajęcia zawierają elementy sztuki samoobrony i pozwalają na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u nastolatek.

NAUKA OBRONY ZEWNĘTRZNEJ PRZED UDERZENIEM W GŁOWĘ PO UPRZEDNIM SYGNALE OSTRZEGAWCZYM

CELE OPERACYJNE LEKCJI W ZAKRESIE:


- usamodzielniania: wdrażanie uczennicy do poprawnego wykonywania ćwiczeń i współpraca ze współćwiczącym;


- umiejętności: uczennica potrafi przyjąć prawidłową pozycję gotowości z pozycji naturalnej i wykonać obronę zewnętrzną przed uderzeniem w głowę;


- wiadomości: uczennica wie, jak należy zachować się podczas wykonywania ćwiczeń oraz jaką przyjąć postawę gotowości w chwili ataku, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa;


- motoryczności: uczennica kształtuje koordynację wzrokowo-przestrzenną, szybkość, siłę ramion, nóg.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekcja na basenie

Scenariusz 45-minutowych zajęć na basenie poświęcony nauce oddychania pod wodą. Zabawowa forma pozwala zniwelować stres związany z poleceniem zanurzenia oczu, nosa i ust do wody.

Czytaj więcej

Lekcja z balonem w roli głównej

Scenariusz 45-minutowej lekcji z wykorzystaniem balonów dla klasy V. Balon to pomoc prosta, wdzięczna, budząca także w starszych dzieciach entuzjazm, a przede wszystkim dająca wiele możliwości zastosowania na lekcji wychowania fizycznego – w ćwiczeniach oddechowych, zabawach ruchowych,... Czytaj więcej