Lekcja z balonem w roli głównej

Scenariusz 45-minutowej lekcji z wykorzystaniem balonów dla klasy V. Balon to pomoc prosta, wdzięczna, budząca także w starszych dzieciach entuzjazm, a przede wszystkim dająca wiele możliwości zastosowania na lekcji wychowania fizycznego – w ćwiczeniach oddechowych, zabawach ruchowych, gimnastyce.

GRY I ZABAWY Z NIETYPOWYM PRZYRZĄDEM – BALONEM

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

- postaw: uczeń dokładnie wykonuje zadania, współdziała w zespole,


- umiejętności: uczeń potraf posługiwać się nietypowymi przyborami w ćwiczeniach i zabawach,


- wiadomości: uczeń zna ćwiczenia i zabawy kształtujące poszczególne cechy motoryczne, uczeń zna nowe przybory nietypowe i wykorzystuje je do ćwiczeń i zabaw,


- motoryczności: uczeń kształtuje szybkość, koordynację wzrokowo-ruchową, zwinność i skoczność.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 16  Strona 17
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Lekcja na basenie

Scenariusz 45-minutowych zajęć na basenie poświęcony nauce oddychania pod wodą. Zabawowa forma pozwala zniwelować stres związany z poleceniem zanurzenia oczu, nosa i ust do wody.

Czytaj więcej

Szalona lekcja na śniegu

Scenariusz 45-minutowych zajęć na świeżym powietrzu w zimowej aurze. Brak sanek nie oznacza, że zajęcia na dworze muszą być nudne i ograniczać się do bitwy na śnieżki. Przedstawione pomysły ćwiczeń i zabaw zakładają wykorzystanie minimalnej liczby przyborów.

Czytaj więcej