Temperament w kształtowaniu sprawności fizycznej

Artykuł opisuje prawidłowości, jakie zachodzą między temperamentem a efektywnością w różnego rodzaju dyscyplinach sportu i sposobem przyswajania nawyków ruchowych. Autor wyjaśnia, w jaki sposób prowadzić treningi zarówno z osobami o dużym temperamencie, jak i z tymi mniej energicznymi.

CZYM JEST TEMPERAMENT?

Aby przejść do najciekawszej części tego tematu – tego, jak temperament może wpływać na sprawność fizyczną – na początek przyjrzyjmy się wspólnie definicji tego zagadnienia oraz koncepcji sformułowanej przez wybitnego polskiego psychologa Jana Strelaua.

O temperamencie mówi się jako o względnie stałych cechach, zdeterminowanych genetycznie. To oznacza, że cechy te nie zmieniają się zbyt szybko i w porównaniu z innymi cechami psychicznymi, należą do najbardziej stałych. Zaznacza się również, że temperament przejawia się we wszystkich czynnościach, niezależnie od kierunku czy treści, a jego właściwościami są poziom energetyczny zachowania oraz charakterystyka czasowa reakcji. W tym artykule skupimy się tylko na pierwszej z wymienionych właściwości, aby w sposób jasny i precyzyjny wyjaśnić ją i wskazać jej konsekwencje.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 21  Strona 22  Strona 23
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Test Chromińskiego

W tym numerze kontynuujemy temat testów sprawności fizycznej. Przedstawiamy Test Chromińskiego, który można realizować w klasach IV-VIII. Do artykułu dołączamy tabele z wzorcowymi wynikami i ich przełożeniem na oceny.

Czytaj więcej

Teoria na lekcjach wychowania fizycznego – więcej czy mniej?

Artykuł opisuje nowe tendencje edukacyjne dotyczące wprowadzania teorii podczas lekcji wychowania fizycznego. Publikacja zawiera, przygotowane przez specjalistów, skategoryzowane informacje i zagadnienia, które warto wdrażać na zajęciach.

Czytaj więcej