Test Chromińskiego

W tym numerze kontynuujemy temat testów sprawności fizycznej. Przedstawiamy Test Chromińskiego, który można realizować w klasach IV-VIII. Do artykułu dołączamy tabele z wzorcowymi wynikami i ich przełożeniem na oceny.

Test Chromińskiego to test sprawności, który opiera się na wykonaniu trzech prostych prób: biegu na 60 metrów, rzutu 3-kilogramową piłką oraz biegu długodystansowego na 600 lub 1000 metrów w zależności od płci. Dużą zaletą testu proponowanego przez Chromińskiego jest fakt, że można przeprowadzać go już od 7. roku życia, najczęściej jednak stosuje się go w przedziale wiekowym 10-15 lat. Mając to na uwadze, proponujemy zorganizowanie poniższego sprawdzianu możliwości fizycznych w klasach IV–VIII. W dalszej części artykułu znajdziecie opis ćwiczeń oraz wzorcowe wyniki z przełożeniem na ocenę.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5
DODATKOWE NARZĘDZIA CYFROWE
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Teoria na lekcjach wychowania fizycznego – więcej czy mniej?

Artykuł opisuje nowe tendencje edukacyjne dotyczące wprowadzania teorii podczas lekcji wychowania fizycznego. Publikacja zawiera, przygotowane przez specjalistów, skategoryzowane informacje i zagadnienia, które warto wdrażać na zajęciach.

Czytaj więcej

Temperament w kształtowaniu sprawności fizycznej

Artykuł opisuje prawidłowości, jakie zachodzą między temperamentem a efektywnością w różnego rodzaju dyscyplinach sportu i sposobem przyswajania nawyków ruchowych. Autor wyjaśnia, w jaki sposób prowadzić treningi zarówno z osobami o dużym temperamencie, jak i z tymi mniej... Czytaj więcej