Skakanka – ukierunkowanie na redukcję masy ciała

Przeskoki przez skakankę są znane prawie wszystkim dzieciom. Skakanka wykorzystywana jest w treningu sportowym oraz w rekreacji ruchowej, szczególnie ukierunkowanej na redukcję masy ciała (oczywiście po wcześniejszym przygotowaniu ćwiczącego).

Poniżej przedstawiono propozycję wykorzystania skakanki podczas lekcji wychowania fizycznego. Podczas tych zajęć uczniowie oprócz kształtowania koordynacji wzrokowo-ruchowej pobudzają swoje myślenie logiczne i przestrzenne oraz wzmacniają współpracę. Lekcję można przeprowadzić na boisku przyszkolnym, parku lub hali sportowej. Proponuję w pracy nie tylko nauczającej, ale też wychowawczej stosować różnego rodzaju bodźce, w tym muzykę.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 16
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Nowe rozporządzenie o ocenianiu z wychowania fizycznego - Rewolucja czy rzeczywistość?

Nowe rozporządzenie MEN wprowadza zmiany w sposobie oceniania ucznia z wychowania fizycznego. Przede wszystkim ocenie ma podlegać wysiłek wkładany przez ucznia w ćwiczenia i zadania, które ma wykonać na lekcji. Na całokształt oceny ma mieć wpływ także staranność wykonywanych ćwiczeń oraz zaangażowanie... Czytaj więcej

Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego we współczesnym systemie edukacyjnym staje przed ogromną odpowiedzialnością przekazania uczniom wiedzy i nauki takich umiejętności, których kontynuacja w życiu dorosłym pozwoli im na prowadzenie zdrowego i aktywnego stylu życia, zgodnie z najwyższymi... Czytaj więcej