Roczny program samooceny umiejętności ruchowych ucznia

Motywacja podczas świadomego i cyklicznego wysiłku fizycznego jest bardzo ważna i integralna z cały systemem szkolenia (nie tylko sportowego). Nauczyciel wychowania fizycznego planując cały rok swojej współpracy z uczniami, często myśli kilka lat w przód. Jest to jak najbardziej prawidłowa postawa edukatora zdrowia.

 

Podstawa programowa

II Etap Edukacyjny: 1.2, 3, 4 – Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego. Uczeń z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki prób sprawnościowych. Uczeńdokonuje pomiaru wysokości i masy ciała oraz interpretacji pomiarów z pomocą nauczyciela. Uczeń ocenia własną postawę ciała.

III Etap Edukacyjny: 1.2 – Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń ocenia poziom własnej aktywności fizycznej.

7.3 – Edukacja zdrowotna. Uczeń identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować.

IV Etap Edukacyjny: 2.7 – Trening zdrowotny. Uczeń wylicza oraz interpretuje własny wskaźnikwagowo-wzrostowy (BMI).

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 20  Strona 21
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sportowiec Roku

Wychowanie fizyczne to nie tylko obowiązkowe lekcje koszykówki czy piłki nożnej i innych dyscyplin sportu, to również udział w pozaszkolnych zajęciach i zawodach, które są kontynuacją pracy na lekcji, zarówno ucznia jak i nauczyciela. Naszym zadaniem jest przecież rozwijanie... Czytaj więcej

Jak zorganizować lekcje WF, aby dzieci nie unikały ćwiczeń

Efektywność wychowania fizycznego to głównie przemyślana i zaplanowana praca nauczyciela, dostosowana do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów, którego sukcesem są postępy całej grupy (nie tylko uczniów o wysokiej sprawności fizycznej, reprezentujących szkołę na zawodach... Czytaj więcej