Motywacja w sporcie to konieczność

Motywacja to nieodłączny element każdej sfery naszego życia. Określana jest jako stan gotowości do podjęcia określonego działania. To nasz psychologiczny napęd, który pozwala podejmować wyzwania i dążyć do postawionych celów.

Aby ta całość została zapoczątkowana, cel musi być uważany jednocześnie za użyteczny i osiągalny. Najprostszy model składa się z trzech etapów. Najpierw występuje potrzeba, która stanowi bodziec uruchamiający cały proces. Ona skłania jednostkę do podjęcia pewnych zachowań i działań, które w rezultacie pozwalają osiągnąć postawiony cel.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 23  Strona 24  Strona 25
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MMA. Metodyka prowadzenia zajęć z elementami mieszanych sztuk walk

Zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach jest dla prowadzącego zadaniem nadrzędnym. Dlatego też bardzo ważne jest rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i poziomu sprawności podopiecznych biorących udział w zajęciach.

Czytaj więcej

Metoda problemowa w praktyce wychowania fizycznego

Metoda problemowa polega na stwarzaniu w procesie lekcyjnym sytuacji problemowych, w których zachodzi konieczność opracowania przez ucznia projektu działań w postawionym zadaniu ruchowym, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wyjściowych podanych przez nauczyciela.

Czytaj więcej