Metoda problemowa w praktyce wychowania fizycznego

Metoda problemowa polega na stwarzaniu w procesie lekcyjnym sytuacji problemowych, w których zachodzi konieczność opracowania przez ucznia projektu działań w postawionym zadaniu ruchowym, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wyjściowych podanych przez nauczyciela.

Uczeń nie może rozwiązać problemu za pomocą posiadanych wiadomości, umiejętności i nawyków, ale przede wszystkim dzięki myśleniu produktywnemu, tzn. takiemu myśleniu, które polega na tworzeniu nowych informacji. Sam fakt wprowadzenia do lekcji problemów wywołuje u uczniów większe zainteresowanie lekcją dzięki elementowi nowości. Ma to istotne znaczenie szczególnie wtedy, gdy lekcja prowadzona jest w warunkach trudnych, np. na ograniczonej przestrzeni, umożliwiającej wykorzystanie innych atrakcyjnych ćwiczeń. Metodę problemową można ponadto stosować jako przerywnik po intensywnym wysiłku lub w części końcowej lekcji, ponieważ wiąże się ona z obniżeniem intensywności wysiłku fizycznego – rozwiązanie problemu przez uczniów wymaga bowiem zastanowienia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 15  Strona 16  Strona 17
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MMA. Metodyka prowadzenia zajęć z elementami mieszanych sztuk walk

Zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach jest dla prowadzącego zadaniem nadrzędnym. Dlatego też bardzo ważne jest rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i poziomu sprawności podopiecznych biorących udział w zajęciach.

Czytaj więcej

Motywacja w sporcie to konieczność

Motywacja to nieodłączny element każdej sfery naszego życia. Określana jest jako stan gotowości do podjęcia określonego działania. To nasz psychologiczny napęd, który pozwala podejmować wyzwania i dążyć do postawionych celów.

Czytaj więcej