MMA. Metodyka prowadzenia zajęć z elementami mieszanych sztuk walk

Zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach jest dla prowadzącego zadaniem nadrzędnym. Dlatego też bardzo ważne jest rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i poziomu sprawności podopiecznych biorących udział w zajęciach.

Ćwiczenia z MMA powinny być prowadzone przez nauczyciela, który dobrze zna grupę i ma zaufanie do każdej z osób w dobranym składzie. Przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać podstawowej selekcji. Ćwiczących dobieramy pod względem: płci, wieku, wzrostu, wagi, umiejętności, sprawności fizycznej, zainteresowań. Ponadto ćwiczący muszą spełniać określone wymagania, tj. brak negatywnych uwag, brak podejrzeń o zażywanie narkotyków i różnego rodzaju środków pobudzających, brak nałogów, niekaralność, osoby z zaburzeniami emocjonalnymi można przyjąć do grupy po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa i wychowawcy ucznia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Motywacja w sporcie to konieczność

Motywacja to nieodłączny element każdej sfery naszego życia. Określana jest jako stan gotowości do podjęcia określonego działania. To nasz psychologiczny napęd, który pozwala podejmować wyzwania i dążyć do postawionych celów.

Czytaj więcej

Metoda problemowa w praktyce wychowania fizycznego

Metoda problemowa polega na stwarzaniu w procesie lekcyjnym sytuacji problemowych, w których zachodzi konieczność opracowania przez ucznia projektu działań w postawionym zadaniu ruchowym, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wyjściowych podanych przez nauczyciela.

Czytaj więcej