Koszykówka bez piłki – doskonalenie poruszania się po boisku

Na początkowym etapie zapoznawania młodych sportowców z koszykówką najlepiej wykorzystywać gry i zabawy oraz proste formy ćwiczeń z rywalizacją. Dlatego właśnie w tej publikacji zaprezentujemy kilka pomysłów na aktywności, które w atrakcyjny sposób pomogą poznać podstawy tej dyscypliny sportowej.

Dla dzieci rozpoczynających przygodę z koszykówką najważniejsze jest trafienie do kosza. Zanim jednak przyjdzie czas na ćwiczenie rzutów, młodzi sportowcy muszą oswoić się z boiskiem i wypracować umiejętność poruszania się po nim. Przez większość meczu koszykarze biegają bez piłki, dlatego zabawę z koszykówką powinno się rozpocząć właśnie od nauki prawidłowego poruszania się po boisku w różnym tempie i kierunku oraz zatrzymywania się, co dla dzieci, których koordynacja ruchowa jest dopiero na etapie kształtowania się, często stanowi kłopot. Warto pamiętać, by w początkowym okresie nauczania koszykówki nie nadużywać mało atrakcyjnej i nużącej formy ścisłej, zastępując ją atrakcyjnymi dla dzieci grami i zabawami. Dają one młodym sportowcom możliwość wykazania się w różnoraki sposób, kształcąc uwagę, koncentrację, szybką reakcję oraz rozwijając sprawność ruchową. Zazwyczaj propozycje zabaw przyjmowane są z dużym entuzjazmem, co jest bardzo istotne dla wypracowania właściwej postawy wobec uprawianej dyscypliny.

Poza tym dzięki zabawom i grom dzieci mające tworzyć zespół uczą się ze sobą współpracować. Dla trenera to również doskonała okazja do poznania podopiecznych w naturalnej sytuacji, kiedy czują się nieskrępowani. W dalszej części artykułu przedstawiam ćwiczenia, które zazwyczaj stosuję na pierwszych treningach młodszych dziewcząt w klasie IV. Każdy trening poprzedzony jest odpowiednią rozgrzewką.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Gry i zabawy lekkoatletyczne w kształtowaniu szybkości

Artykuł, w którym poruszany jest problem dynamicznego rozwoju układu nerwowego dzieci i związanego z nim zwiększenia ich szybkości biegu i reakcji. Autor tłumaczy, jakie ćwiczenia są najbardziej korzystne i podaje przykłady pomocnych gier, zabaw i aktywności.

Czytaj więcej

Czy każdy musi lubić WF?

Sprawność i kondycja są niezwykle ważne dla utrzymania dobrego zdrowia. Autor zwraca uwagę na istotny problem unikania przez młodych ludzi zajęć wychowania fizycznego i wskazuje, w jaki sposób najlepiej motywować podopiecznych do uczestnictwa w ćwiczeniach, które się im przysłużą i przyniosą... Czytaj więcej