Chcesz być zdrowy – odżywiaj się właściwie i do ćwiczeń bądź gotowy

Podstawa programowa: 7.1 Uczeń wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 22
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Roczny program samooceny umiejętności ruchowych ucznia

Motywacja podczas świadomego i cyklicznego wysiłku fizycznego jest bardzo ważna i integralna z cały systemem szkolenia (nie tylko sportowego). Nauczyciel wychowania fizycznego planując cały rok swojej współpracy z uczniami, często myśli kilka lat w przód. Jest to jak najbardziej prawidłowa... Czytaj więcej

Sportowiec Roku

Wychowanie fizyczne to nie tylko obowiązkowe lekcje koszykówki czy piłki nożnej i innych dyscyplin sportu, to również udział w pozaszkolnych zajęciach i zawodach, które są kontynuacją pracy na lekcji, zarówno ucznia jak i nauczyciela. Naszym zadaniem jest przecież rozwijanie... Czytaj więcej