Biegi przełajowe i sztafetowe

Każde dziecko, niezależnie od własnych możliwości fizycznych, może wybrać najbardziej wskazaną (korzystną) dla siebie konkurencję z lekkoatletyki. Jednak największą radość sprawia dzieciom udział w rywalizacji drużynowej, którą stanowią biegi sztafetowe.

W ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego odbywa się szereg imprez, które stanowią uzupełnienie programu nauczania wychowania fizycznego. Dzięki nim odbywa się dalsza popularyzacja najważniejszych (zajmujących największy udział godzinowy w programie) dyscyplin takich jak m.in. piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka Jednak największą radość sprawia dzieciom udział w rywalizacji drużynowej, którą stanowią biegi sztafetowe Na szczególną uwagę zasługuje lekkoatletyka, która wszechstronnie przygotowuje do sportowej aktywności, ale przede wszystkim wspomaga rozwój biologiczny młodego organizmu, uczy podstawowych form ruchu i przyczynia się do wzmocnienia układu kostnostawowego i mięśniowego, jednocześnie mobilizując do intensywnego wysiłku pozostałe narządy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Jak aktywizować uczniów podczas zdalnej nauki WF?

Zdalnie prowadzone wychowanie fizyczne? Absurd? Genialne rozwiązanie? „To niemożliwe?” A może: „Możliwe, jednak pozbawione sensu?”. Niezależnie od Twojego zdania, nie uda się nam zmienić rzeczywistości i powinniśmy się do niej dostosować. W dodatku dobrze się przy tym bawiąc... Czytaj więcej

Pilates na lekcji wychowania fizycznego?

Jedną z form aktywności niewymagających dodatkowego sprzętu może być pilates. Wprowadzając elementy pilatesu na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel przeciwdziała pogorszeniu się postawy ucznia, który zazwyczaj większość czasu w ciągu dnia spędza w pozycji siedzącej.

Czytaj więcej