artyuł premium Andropauza to siostra menopauzy | Sposób na zdrowie | | Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska

Andropauza to siostra menopauzy

Proces starzenia organizmu człowieka dotyczy obu płci. W przypadku kobiet posiadamy szeroki dostęp do fachowej wiedzy, dzięki której opracowano i wprowadzono bardzo wiele skutecznych metod (systemów terapeutycznych) niwelowania niedogodności związanych z przekwitaniem. Cierpiące z tego powodu kobiety mogą otrzymać pomoc szybko i skutecznie. W tym celu, w zależności od predyspozycji pacjentki, stosuje się leki hormonalne (syntetyczne), a także fitoterapeutyki. Taka terapia przynosi wymierne korzyści, polegające na poprawie komfortu życia – zarówno osobistego, jak i społecznego.

W przypadku mężczyzn sytuacja przedstawia się znacznie gorzej. Z czego to wynika? Nie bez znaczenia jest są głęboko zakorzenione przekonania społeczne dotyczące zadań i roli mężczyzny. Ich przejawem niejednokrotnie jest tendencja do przywiązywania większej wagi do kontroli stanu samochodu niż stanu własnego zdrowia. Tymczasem andropauza może być równie dolegliwa jak menopauza. W dalszej części przedstawiam aktualny stan wiedzy na temat procesu przekwitania u mężczyzn na podstawie przeglądu literatury fachowej. W ostatniej dekadzie zainteresowanie procesem starzenia mężczyzn rośnie – zarówno w medycynie, jak i w świadomości społecznej. Okres życia coraz bardziej się wydłuża a na andropauzę cierpi coraz więcej mężczyzn. Postęp medycyny umożliwia wczesną diagnostykę i tym samym poprawę komfortu życia. „Co ciekawe, pacjenci podobnie jak personel medyczny oraz farmaceuci wykazują się większą znajomością objawów i leczenia menopauzy niż andropauzy”1.

POCZĄTKI STARZENIA

Gerontopsychologia to stosunkowo młoda dziedzina nauki. Powstała w drugiej połowie XIX. Zajmuje się ona wszechstronną analizą procesu starzenia się człowieka, mając na uwadze warunki zdrowotne i społeczne. Zakłada, że pierwsze symptomy starzenia się mężczyzn pojawiają się w wieku 45 lat. Przyjmuje trzy istotne fakty, związane z biologicznym starzeniem się: dotyczy ono każdego człowieka: upośledza funkcje i narządy organizmu, nie powoduje załamania, jeśli układ nie podlega stresowi. Zmiany psychiczne dotyczą zarówno czynników fizjologicznych, jak i zewnętrznych (środowisko socjalne, ekonomiczne, poziom wykształcenia, zwyczaje itp.)2.
Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy definiuje andropauzę następująco: „jest to okres życia mężczyzny po pojawieniu się postępujących wraz z wiekiem niedoborów hormonów androgenowych, testosteronu i dehydroepiandrosteronu, a także hormonów wzrostu i melatoniny, co pośrednio wpływa na stopniowe pogorszenie czynności fizjologicznej wielu narządów, w tym serca, płuc, nerek i wątroby, a także czynności układu dokrewnego.
Ze względu na różną terminologię tego okresu możemy spotkać w literaturze również takie określenia:
  • PADAM, czyli „zespół częściowego niedoboru androgenów w starszym wieku”;
  • PEDAM, czyli „zespół częściowych niedoborów hormonalnych w starszym wieku, co dotyczy obniżenia stężenia androgenów, DHEA, melatoniny i hormonu wzrostu”; „wtórny hypogonadyzm”;
  • AMS, czyli „zespół starszego mężczyzny” 3.

RÓŻNICE MIĘDZY ANDROPAUZĄ I MENOPAUZĄ

Czym różni się andropauza od menopauzy? W przypadku menopauzy ustanie funkcji pęcherzykowej jajników prowadzi do braku miesiączki przynajmniej przez okres kolejnych 12 miesięcy. W celu potwierdzenia wejścia w okres menopauzy należy zbadać stężenie FSH w surowicy krwi, którego wartość powyżej 30,0 ml U/ml świadczy o całkowitym wygaśnięciu funkcji jajników. U mężczyzn natomiast w okresie andropauzy nie dochodzi do nieodwracalnych i gwałtownych zmian w funkcjonowaniu komórek Leydiga. Proces przebiega stopniowo i polega na ustawaniu czynności rozrodczych i czynności hormonalnej jąder4.

Prowadzi to do pogorszenia jakości życia, ogólnego samopoczucia, utraty energii, obniżenia nastroju, uogólnionego osłabienia, zmniejszenia sprawności intelektualnej i zaburzeń snu, pogorszenia wydajności pracy, zmniejszenia masy i siły mięśni, androgenizacji, zaburzeń libido oraz aktywności i sprawności seksualnej (zmniejszenia libido, zwiększenia częstości zaburzeń wzwodu), zwiększenia masy tkanki tłuszczowej, osteopenii, osteoporozy, progresji miażdżycy, a także pogorszenia czynności układu nerwowego, zaburzeń pamięci i bezsenności. Objawy te wiążą się z niedoborem hormonów: testosteronu, hormonu wzrostu (GH), hormonu tyreotropowego. Przy okazji nie można pomijać wpływu współistniejących schorzeń, które także zasadniczo zmieniają tryb życia.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zdrowa słodycz – stewia

Kto nie lubi słodyczy? Czy jest ktoś, kto nie zjadłby z przyjemnością kostki czekolady? Większość z nas sięga po kaloryczne słodkości, które nie zawsze są zdrowe i nie wpływają pozytywnie na nasz organizm.

Czytaj więcej

Żeby mi się chciało tak bardzo, jak mi się nie chce…, czyli jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym

Praca to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale również miejsce realizacji własnych ambicji zawodowych, rozwoju i działalności na rzecz klientów, dzięki którym jako firmy istniejemy. Zapewne każdy pamięta swoją pierwszą, wymarzoną pracę oraz związany z nią zapał i energię – także radość z samego wyjścia... Czytaj więcej