Warsztat komunikacji dla nauczycieli wychowania fizycznego

Niewątpliwie większość z nas zdaje sobie sprawę, że komunikacja jest jednym z niezbędnych elementów nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich. Ponadto jest to obszar najtrudniejszy i będący nieustannie w fazie doskonalenia.

Dlaczego warto (niezależnie od uprawianego zawodu) stale doskonalić się w skutecznej i efektywnej komunikacji?

  • Aby nawiązać satysfakcjonujący kontakt z najbliższym otoczeniem.
  • Aby budować i wzmacniać relacje interpersonalne.
  • Aby zdobywać i przekazywać wiedzę, umiejętności na dany temat.
  • Aby efektywnie wyrażać swoje emocje i opinie, a także rozumieć innych.
  • Aby skutecznie nawiązywać współpracę i pracować w grupie.
  • Aby efektywnie rozwiązywać problemy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumertę.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU
 Strona 30  Strona 31
ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Komunikacja to fundament w procesie kształcenia

Komunikacja stanowi bardzo istotną rolę w procesie kształcenia, uczenia się i wychowania ucznia. Prawidłowa – może budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa na linii nauczyciel – uczeń, ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy i umiejętności, wspierać adekwatną ocenę własnej wartości ucznia.... Czytaj więcej

AEROBIK – ciekawy pomysł na lekcję WF - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum

Aerobik to bez wątpienia atrakcyjna forma zajęć wychowania fizycznego, przede wszystkim ze względu na korzyści wynikające z różnorodnych ćwiczeń i form zajęć oraz łatwego dostępu do opisywanej aktywności fizycznej. Potrzebne jest tylko pomieszczenie do ćwiczeń, odtwarzacz CD, kreatywny nauczyciel... Czytaj więcej